Andere offizielle Informationen und Dienste: www.belgium.be
Anwendbar für
 • Vertragsbedienstete
 • Praktikanten
 • Statutarische Bedienstete
 • Mandatsträger

Inhaltsverzeichnis

 • Feestdagen

  • 1 januari
  • Paasmaandag
  • Onze Heer Hemelvaart
  • 1 mei
  • Pinkstermaandag
  • 21 juli
  • 15 augustus
  • 1 en 2 november
  • 11 november
  • 15 november
  • 25 en 26 december

    

   

  Compensatiedagen

  Feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag worden gecompenseerd in de periode van 27 tot 31 december, ongeacht het aantal feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag.

  Als je als personeelslid (contractueel, statutair, jobstudent) de dienst verlaat vóór deze periode, dan heb je recht op een vervangende verlofdag voor elke feestdag die samen gevallen is met een niet-werkdag in de periode van tewerkstelling.

  Brugdagen

  Voor 2023 werden er 3 brugdagen vastgelegd:

  • vrijdag 19 mei
  • maandag 14 augustus
  • vrijdag 3 november.

  De personeelsleden die volgens hun werktijd niet werken op deze dagen (4/5, loopbaanonderbreking, …) krijgen geen dienstvrijstelling op een andere dag van het jaar.

  Cumul met andere verloven

  Deeltijds werken

  Feestdag/Brugdag/Compensatiedag

  Als je deeltijds werkt, word je niet betaald voor een feestdag, een brugdag en een compensatiedag die samenvalt met een dag waarop je volgens je (deeltijdse) arbeidsregeling geen prestaties moet verrichten.

  Wanneer een vrije dag van een deeltijds personeelslid samenvalt met een feestdag, een brugdag en een compensatiedag wordt er geen vervangende verlofdag toegekend.

  (deeltijds werken = o.a. deeltijdse loopbaanonderbreking, halftijds werken, de vierdagenweek, verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden, Verminderde prestaties wegens medische redenen, een deeltijdse arbeidsovereenkomst en deeltijds politiek verlof).  Bvb.: Als je werkt volgens het stelsel van de vierdagenweek (met vrije dag op woensdag) en er valt een compensatiedag (dagen tussen 27 en 31 december) samen met je vrije dag (bijv. woensdag 28 december) dan zal je niet één vervangende verlofdag krijgen.

  Voltijds verlof van lange duur

  (bijvoorbeeld volledige loopbaanonderbreking, afwezigheid van lange duur voor persoonlijke aangelegenheden, verlof voor opdracht, moederschapsverlof, adoptieverlof, opvangverlof)

  • Voor een feestdag, compensatiedag of een brugdag die valt tijdens een voltijds verlof van lange duur, heb je geen recht op een vervangende verlofdag.   

  Cumul met ziekteverlof

  Contractuelen en statutairen

  Brugdag

  Als je op een brugdag afwezig bent wegens ziekte, dan krijg je geen vervangende dag dienstvrijstelling.  Bij een statutair personeelslid bijvoorbeeld wordt een dag ziekteverlof die samenvalt met een brugdag aangerekend op het ziektekapitaal en kan hij/zij controle krijgen van de controlearts.

   

  Statutairen

  • Feestdag

   Als je op een feestdag om een andere reden met verlof bent, of in disponibiliteit of in non-activiteit bent geplaatst, blijft je administratieve stand bepaald overeenkomstig de reglementaire bepalingen die op jou van toepassing zijn. Als je in disponibiliteit wegens ziekte geplaatst wordt of in verlof wegens ziekte op een feestdag, zal je als ziek beschouwd worden en krijg je geen vervangende verlofdagen.
  • Compensatiedag

   Als je moet werken tussen Kerstmis en Nieuwjaar (dienst = open) en je wordt ziek tijdens deze periode, dan worden deze dagen beschouwd als ziektedagen en zullen ze aangerekend worden op het ziektekapitaal. Daarnaast heb je wel recht op een aantal vervangende verlofdagen.   Stel dat je niet moest werken tussen Kerstmis en Nieuwjaar (dienst = gesloten) en je wordt ziek, dan zullen deze dagen niet beschouwd worden als ziektedagen maar als compensatiedagen. Bijgevolg zal je ziektekapitaal ook niet verminderd worden aangezien enkel werkdagen waarop je ziek bent, aangerekend worden op het ziektekapitaal en dus niet de compensatiedagen.   Als je in disponibiliteit wegens ziekte geplaatst werd ongeacht of je dienst open of gesloten is, blijf je onderworpen aan de bepalingen van de disponibiliteitsregeling en zal je ook geen vervangende verlofdagen krijgen.

   

  Contractuelen

  • Feestdag en compensatiedag

   Als een feestdag samenvalt met een dag ziekteverlof dan krijg je geen vervangende verlofdag en word je beschouwd als zijnde in ziekteverlof.   Als je tussen 27 en 31 december met ziekteverlof bent, dan krijg je vervangende verlofdagen die opgenomen kunnen worden onder dezelfde voorwaarden als het jaarlijks vakantieverlof. Als je op dat moment al 30 opeenvolgende kalenderdagen met ziekteverlof bent, krijg je geen vervangend verlof.

   

  Cumul met ziekteverlof wegens arbeidsongeval

  • Feestdag/Brugdag/Compensatiedag

   Een personeelslid (contractueel, stagedoend en statutair) dat tussen 27 en 31 december in ziekteverlof is wegens arbeidsongeval, heeft geen recht op vervangende verlofdagen.

 • Gevolgen

  Contractuelen

  • Recht op wedde: ja
  • Recht op weddeverhoging: ja
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

  Statutairen, stagiairs en mandaathouders

  • Administratieve stand: dienstactiviteit
  • Recht op wedde: ja
  • Vermindering ziektekrediet: neen
  • Vermindering jaarlijks vakantieverlof: neen

Vorschriften