Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

eXL-Budget

In de eerste fase van de begrotingscyclus (begrotingsopmaak) bereidt de regering de ontwerpbegroting voor en legt ze ter goedkeuring aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor (algemene uitgavenbegroting en middelenbegroting).

De stakeholders kunnen daarbij gebruik maken van de applicatie eXL-Budget voor de invoering, analyse en verwerking van de begrotingsvoorstellen en -beslissingen voor de federale departementen

 

  • Praktisch

  • Voor wie ?

   Federale instellingen

  • Contact

 • Voordelen

  eXL-Budget is een applicatie die ontwikkeld werd door de Beleid en Ondersteuning en waarmee sinds 2013 de opmaak van de uitgaven- en ontvangstenbegroting van de federale departementen kan beheerd worden, samen goed voor een bedrag van meer dan 100 miljard euro en meerdere begrotingsoefeningen per jaar. De applicatie automatiseert het proces van de begrotingsopmaak in één applicatie, teneinde te beantwoorden aan de specifieke noden van de betrokken partijen.

  • Analyse van de begrotingsvoorstellen van de departementen van de Federale Staat, geconsolideerd in een enkele databank.

  • Opvolging van de begrotingsbeslissingen doorheen de ganse begrotingsopmaakcyclus, rekening houdend met de behoeften die specifiek zijn voor elke begrotingscyclus.

  • Integratie van alle technische beslissingen die omwille van de efficiëntie in het systeem ingeladen worden (indexering, lineaire maatregelen, integratie van provisionele kredieten, ...).

  • Automatisch genereren van alle rapporten die nodig zijn voor de besluitvorming bij de begrotingsbesprekingen.