Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Federale open data portaal

Het federale open data portaal bevat linken naar meer dan 10.000 open datasets van federale, regionale en lokale besturen en bedrijven. 

Inhoudstafel

  • Onze dienstverlening

  • Mission de BOSA

   Op federaal niveau levert de BOSA ondersteuning bij het zoeken naar bestaande open data sets, en het ter beschikking stellen van nieuwe open datasets.

  • icoon 'link'

   Het federale open data portaal data.gov.be bevat linken naar meer dan 10.000 open datasets van federale, regionale en lokale besturen en bedrijven. 

  • Ziezo, dat doen we dus!

  • Open data lenen zich bij uitstek voor hergebruik in nieuwe producten en transparante diensten, en zorgen voor een efficiëntere overheid

  1. Heb je een vraag over bestaande (of nog te publiceren) open datasets?

   Heb je een vraag over de datasets waarnaar verwezen wordt op het federale open data portaal data.gov.be, of ben je op zoek naar data van federale of andere overheden die mogelijk als open data ter beschikking kunnen worden gesteld?

   Procedure

   1. Vul het contactformulier in of stuur een e-mail naar opendata@belgium.be, met
    1. een vraag over een dataset die al beschreven staat op het federale open data portaal
    2. of de beschrijving welke data precies gezocht wordt
   2. Je ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging                                                
   3. De FOD BOSA bekijkt of de vraag duidelijk en volledig is, en contacteert je indien nodig.
   4. Als de FOD BOSA de vraag zelf kan beantwoorden, stuurt de Taskforce het antwoord per e-email door.
   5. Als de FOD BOSA de vraag niet zelf kan beantwoorden, dan wordt de vraag per e-mail doorgestuurd naar de dienst(en) die waarschijnlijk het best op de vraag kan antwoorden (dit kan een dienst zijn van een Gewestelijk, Gemeenschaps-, provinciaal of gemeentelijk bestuur).
    1. Als het een vraag betreft die advies of toestemming vereist van het comité bevoegd voor persoonsgegevens, dan brengt de dienst jou en de FOD BOSA hiervan op de hoogte, en vraagt de dienst dit advies of deze toestemming aan.
    2. Als het een uitgebreide of ingewikkelde vraag betreft die langer duurt om te behandelen, dan brengt de dienst  jou en de FOD BOSA hiervan op de hoogte, en vermeldt daarbij de reden en de termijn.
   6. De dienst beantwoordt de vraag, met opendata@belgium.be in kopie.
    1. Als het antwoord negatief is, dan vermeldt de dienst de reden tot weigering.
    2. Als je licentievoorwaarden moet ondertekenen om een dataset te mogen (her)gebruiken, dan stuurt de dienst je een document ter ondertekening.
    3. Als de FOD BOSA geen antwoord ontvangt van de dienst, dan stuurt de FOD BOSA per e-mail een herinnering.
   7. Als de FOD BOSA dan nog geen antwoord ontvangt, dan wordt je per e-mail op de hoogte gesteld.

   Termijnen

   • Ontvangstbevestiging: binnen de 5 werkdagen
   • Beoordeling of de vraag duidelijk en volledig is: binnen de 10 werkdagen na ontvangst
   • Afwijzen van de vraag (te rekenen vanaf ontvangt van de vraag of, indien van toepassing, het antwoord van het comité bevoegd voor persoonsgegevens):
    • binnen de 10 werkdagen
    • uitzonderlijk 30 werkdagen voor uitgebreide of ingewikkelde vragen
   • Antwoord op de vraag en/of ter beschikking stellen van de dataset (te rekenen vanaf ontvangt van de vraag of - indien van toepassing - de toelating van het comité bevoegd voor persoonsgegevens - of het ondertekenen van de licentievoorwaarden):
    • binnen de 10 werkdagen
    • uitzonderlijk 30 werkdagen voor uitgebreide of ingewikkelde vragen

   Bijkomende informatie

   Overheden zijn niet verplicht om datasets gratis te vertalen, te filteren of naar een ander formaat om te zetten. Overheden mogen ook geen datasets ter beschikking stellen als zij geen eigenaar van de datasets zijn, of als de data persoonsgebonden of vertrouwelijke informatie bevat.

   Als je niet akkoord bent met het antwoord, of geen antwoord ontvangt, dan kan je de beroepscommissie contacteren.

  2. Wil je een evenement, studie of toepassing vermelden op het portaal ?

   Organiseer je een open data evenement, heb je een toepassing gemaakt die gebruik maakt van open data, of heb je een studie over open data gepubliceerd ?  Contacteer dan de FOD BOSA om dit gratis te vermelden op het Federale open data portaal.

   Wie kan deze dienst aanvragen

   • Iedereen (overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen, verenigingen…) die in België een evenement organiseert, dat hoofdzakelijk over open data gaat.
   • Iedereen die een toepassing heeft gemaakt die open data hergebruikt van een overheid, vereniging of bedrijf in België.
   • Iedereen die een thesis, studie, marktonderzoek heeft gepubliceerd die hoofdzakelijk gaat over de impact of het (her)gebruik van open data in België.

   Procedure

   1. Vul het contactformulier in (https://data.gov.be/fr/contact), stuur een e-mail naar opendata@belgium.be of stel een vraag op de publieke chatroom (#data.gov.be:matrix.org), met :
    1. een korte, neutrale beschrijving (max. 1000 tekens) van het evenement, de toepassing of de studie

    2.  een link naar een webpagina met meer informatie over de studie, het evenement of de toepassing
    3. in het geval van een toepassing: een link of beschrijving van de open data die in de toepassing gebruikt wordt
   2. Je ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging.

   3. De FOD BOSA evalueert de aanvraag en neemt contact met je op als er bijkomende informatie nodig is, of als de beschrijving aangepast of vertaald moet worden.

   4. De FOD BOSA publiceert de beschrijving van het studie, evenement of de toepassing in het Nederlands en het Frans op het Federale open data portaal - respectievelijk in de rubriek Studies, Nieuws of Apps – of contacteert je als de aanvraag geweigerd werd.

   Termijnen

   • Ontvangstbevestiging: binnen de 5 werkdagen
   • Publicatie: “best effort” (gemiddelde doorlooptijd binnen 5 werkdagen)

   Bijkomende informatie

   Vermelding van een studie, evenement of toepassing op het federale open data portaal houdt geen waardeoordeel in. De FOD BOSA en de federale staat zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de beschikbaarheid van de toepassing, het evenement of de studie.