Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Vierde Weg

Met Vierde Weg kan informatie worden uitgewisseld over mogelijke schulden bij de overheid van partijen die betrokken zijn bij de verkoop van roerend en onroerend goed.

 • Praktisch

  Met Vierde Weg wordt nagegaan of er schulden zijn bij een van de volgende instanties:

  1. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
  2. Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen
  3. De Financiën.

  Daarnaast wordt de intentie van verkoop gemeld aan de bevoegde instanties, wordt er informatie teruggekoppeld over een openstaande schuld en een kennisgeving van onvoldoende middelen aan de bevoegde instantie overgemaakt. De betrokken partijen ontvangen elektronische ontvangstbewijzen.

 • Ondersteuning

  Aanvragen verlopen via de Service Desk van de Beleid & Ondersteuning via servicedesk.DTO@bosa.fgov.be met vermelding van de referentie ’S098 –4thWayServices’.

  De dienst is 24 uur op 24, 7 dagen op 7 toegankelijk. Ondersteuning is voorzien van maandag tot vrijdag, telkens van 8 tot 18u (de openingsuren van de federale overheid).