Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

DG Rekrutering en Ontwikkeling

Het Directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling is het dienstencentrum dat de personeelsleden begeleidt vanaf de selectie en de rekrutering tot het einde van hun loopbaan. Daarnaast werkt het de HR-regelgeving uit die van toepassing is op de federale overheid. Het is ook een expertisecentrum voor advies en begeleiding op het vlak van verandering bij de federale overheid.

Van toepassing voor
 • Partners
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Ondernemingen
 • Regering

Inhoudstafel

 • Service Delivery

  Service Delivery levert producten en diensten aan klanten:

  Unit 1

  • Personeelsplanning: de federale organisaties helpen bij het inschatten van hun toekomstige personeelsbehoeften, nodig voor het realiseren van hun strategische doelstellingen
  • Rekrutering, selectie en certificatie: Het van A tot Z uitvoeren van alle screeningsopdrachten binnen de DG in verschillende contexten: selecties, bevorderingen, promoties, certificatie van competenties enz.
  • Loopbaancentrum (inclusief talentmanagement): loopbaanbegeleiding, inschatting van potentieel, ...

  Unit 2

  • Uitwerken van de regelgeving van toepassing op het federaal openbaar ambt
  • Leren en ontwikkelen: leeroplossingen voor transversale en/of generieke competenties, leeroplossingen op maat, leiderschapstraject Vitruvius, ...
  • Bieden van ondersteuning (Leren & Ontwikkeling, advies, begeleiding, tools enz.) aan HR professionals (verschillende expertisedomeinen: selectie, L&O, welzijn, …)

  Unit 3

  • Ontwikkelen van managementvaardigheden op het vlak van beheer en leiderschap van de topmanagers
  • Opleiden van coaches en begeleiders, inzetbaar in verschillende contexten (veranderingsprocessen, leiderschapsontwikkeling, welzijn, loopbaanbegeleiding …)
  • Organisaties adviseren en begeleiden bij het doorvoeren van veranderingsprocessen met inbegrip van cultuurwijziging

   

  Empreva

  • Is de centrale cel van de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk van bepaalde federale overheidsdiensten
  • Ondersteunt de aangesloten federale overheidsdiensten in de domeinen welzijn, veiligheid en gezondheid van hun medewerkers op de werkplek en in de verbetering van de werkomstandigheden.

   

  Business Integration

  Business Integration ziet toe op de samenhang van het geheel, op de kwaliteit van de prestaties en de relevantie van het aanbod:

  • Business Monitoring & Data Management: monitoring, statistieken, gegevensbeheer ...
  • Beleidsvoorbereiding: ontwikkeling van een "evidence-based" visie op het federale humanresourcesmanagement, …
  • Product Life Cycle Management zorgt voor de ontwikkeling of aanschaf van de tools en de methodologie die bij de activiteiten, producten en diensten R&O worden ingezet en beheert het gebruik en de levenscyclus van deze tools en methodologieën.
  • Business Applications: beheer van de ICT-oplossingen die nodig zijn voor de dienstverlening van DG R&O
  • Het team Quality bewaakt de kwaliteit van de activiteiten van DG R&O.
 • Publicaties