Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Digitale strategie

Hoe stel ik een duurzame strategie op voor al mijn digitale kanalen? Een digitale strategie beantwoordt operationele vragen over het bestuur, de interne organisatie, de cultuur en de benodigde competenties, evenals over de technologische vereisten.

 • Wat zijn de objectieven van een digitale strategie?

  •  

   Je digitale strategie is een aanvulling op de organisatorische strategie en moet daarmee in lijn zijn. Een digitale strategie beschrijft hoe een organisatie digitale technologieën en oplossingen zal gebruiken om:

   • betere diensten te leveren aan haar gebruikers;
   • interne processen te optimaliseren;
   • kwaliteitsvolle gegevens te verzamelen die helpen bij het nemen van beslissingen.
  • " "

 • Waarom is deze strategie onmisbaar voor een digitale overheid?

  • Starten

   Ten eerste moeten de digitale oplossingen altijd beantwoorden aan de noden van de gebruikers. Het is dus belangrijk om inzichten (of "insights") te verzamelen om de gebruikers te begrijpen en om de dienstverlening die hun wordt aangeboden, te verbeteren. Digitale technologieën zijn een goede manier om de dienstverlening gebruiksvriendelijker te maken, maar zijn nooit het einddoel.

  • Analyseren

   Ten tweede onderbouwen gegevens en betrouwbare analyses de besluitvorming in een digitale overheid. Dat houdt in dat digitale oplossingen moeten helpen om weloverwogen beslissingen te nemen. Een mature digitale organisatie evalueert en verbetert de diensten die ze voorstelt op basis van maatregelen en objectieve gegevens, de kennis van de gebruikers maakt hier dus integraal deel van uit.

  • Ontwikkelen

   Ten derde zijn de inclusie en de toegankelijkheid van de digitale dienstverlening en van de interne processen essentieel. Een overheid moet tegen elke prijs vermijden dat ze gebruikers uitsluit; een gepaste cultuur en gepaste competenties zijn dus essentieel. De overgang naar digitale technologieën vereist een belangrijke investering in change management.

  • Implementeren

   Tot slot kunnen digitale technologieën helpen om interne of commerciële processen vlotter te maken, maar dat vereist actief bestuur. Een digitale organisatie moet dus een bepaalde soepelheid kunnen tonen, met rollen en verantwoordelijkheden die duidelijk bepaald zijn.

  • " "

  1. Hoe bepaal ik een uitdaging in verband met digitale strategieën?

   • De context analyseren

    Je moet allereerst rekening houden met je gebruikers, jezelf en de context waarin je werkt.

    Heeft de digitale technologie een invloed op de dienstverlening die je aanbiedt aan je gebruikers? Hoe kan de digitale technologie je operationele processen verbeteren?

   • Nauwkeurig afbakenen

    Ieder designproject begint met een zorgvuldige afbakening. Een afbakeningsactiviteit is een goede manier om alle stakeholders op één lijn te krijgen wat betreft het belang, de uitdagingen en de ambitie van het project. Idealiter wordt de strategische afbakening uitgevoerd in co-creatie, met zowel operationele als strategische profielen. De strategie moet niet verplicht van boven naar beneden plaatsvinden.

   • Gebruikmaken van tools

    Met de SWOT-analysemethode kun je de sterktes en zwaktes van de organisatie in kaart brengen, maar ook naar buiten de organisatie kijken, naar de opportuniteiten en de bedreigingen die zich kunnen voordoen. De methode kan vervolgens helpen om een digitale strategie uit te werken die rekening houdt met het unieke karakter van de organisatie, maar ook met de context.

  2. " "

  • Contact

  • Heb je een vraag over onze activiteiten of wil je meer weten over onze diensten?
   Wil je goede praktijken uitwisselen en je expertise delen met ons?

   Contacteer ons