Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Engagementen van de FOD BOSA

  • Onze engagementen

    

   • transparency

    Transparantie

    Via onze website en sociale media garanderen we de transparantie van informatie, diensten en procedures. 

    Je kan rekenen op transparantie over de stappen van de procedures en de duur ervan.

   • information quality

    Kwaliteit van de informatie en duidelijkheid van de teksten

    • Onze informatie is correct, betrouwbaar en wordt regelmatig bijgewerkt.
    • Ons taalgebruik is duidelijk, precies en begrijpelijk.
    • Ambtenaren worden opgeleid op het gebied van de leesbaarheid van hun teksten.
   • terms

    Termijnen

    De termijnen worden altijd meegedeeld:

    • de termijnen die zijn vastgelegd in de wetgeving
    • andere termijnen

    Indien een termijn wordt verlengd (door een onvoorziene omstandigheid), wordt de nieuwe termijn meegedeeld.

    Je kan altijd nagaan welke termijn voor jou van toepassing is.

   • availability

    Beschikbaarheid

    Je hebt de mogelijkheid om iemand te contacteren voor:

    • vragen 
    • de opvolging van een dossier 

    Contact

    Zie onze contactpagina

   • De procedures zijn automatisch waar mogelijk: je hoeft dus zelf niets te doen.
   • Onze diensten zijn hoofdzakelijk digitaal. Je hebt er toegang toe:
    •  24u op 24
    • 7 dagen op 7
   • We stellen je gebruiksgemak voorop bij de ontwikkeling van onze online toepassingen. 
   • We bieden ondersteuning bij het gebruik van onze digitale toepassingen.
   • We luisteren naar jouw specifieke situatie.
   • In de mate van het mogelijke antwoorden we via het kanaal dat jij verkiest.
   • We gebruiken gegevens die reeds beschikbaar zijn bij andere publieke diensten (volgens de -wetgeving).
   • We verwijzen je door naar de bevoegde dienst indien je verzoek niet onder onze bevoegdheid valt.
   • Onze diensten zijn steeds in evolutie.
   • Je feedback wordt gebruikt om de diensten te verbeteren.