Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Studievoormiddag 'Loskoppelen: meer dan een behoefte, een recht!'

Date

Une famille est assise dans un divan et ses trois membres consultent tous un ordinateur, une tablette et un smartphone

Deconnectie betekent dat je als medewerker van een federale openbare dienst in normale omstandigheden het recht hebt om buiten de werktijd niet digitaal verbonden te zijn met laptop, tablet, smartphone, enz.

  Praktische info

  Wanneer

  Dinsdag 20 september 2022, van 9u30 tot 13u

  Waar

  FOD Beleid en Ondersteuning

  WTC III

  Simon Bolivarlaan 30 bus 1

  1000 Brussel

  Wie

  hr-medewerkers, P&O-managers, medewerkers die werken rond deconnectie, welzijnsverantwoordelijken en alle personen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp
   • Sinds 1 februari 2022 is het recht op deconnectie verankerd in het koninklijk besluit m.b.t. het federale personeelsstatuut.

    De reglementering kwam tot stand uit de overtuiging dat een stijgend gebruik van digitale arbeidsmiddelen buiten de werkuren door personeelsleden een grote bron van stress kan zijn.  

    In de strijd tegen overmatige werkstress en burn-out, en binnen het kader van de nieuwe vormen van arbeidsorganisatie die flexibeler werk mogelijk maken, heeft een goed personeelsbeleid nood aan duidelijke afspraken over het gebruik van digitale arbeidsmiddelen en de mogelijkheid tot digitale deconnectie.

    Deze studievoormiddag wordt georganiseerd in samenwerking tussen de BOSA en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en geeft toelichting bij het koninklijk besluit maar wil eveneens goede praktijken tonen van overheidsdiensten die al aan de slag gingen met de aanpassing van hun personeelsbeleid aan dit nieuwe koninklijk besluit.

   • Agenda

    Dinsdag 20 september

    Voorzitter: Véronique Crutzen, advieseur-generaal FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Algemene Directie Humanisering van de arbeid

    • 9u30: onthaal  

    • 10u00: start van het evenement met gastsprekers 

     • Uitleg rond deconnectie(recht) - Kristien Hemeryckx ( FOD BOSA) 

     • Deconnectie? Hoe te organiseren! - Julie Rawoe (directeur P&O - Federale Pensioendienst) 

     • Hybride werken en deconnectie - Anne Decock en Eline De Witte ( FOD BOSA) 

     • Conclusie door Ben Smeets (DG Rekrutering en Ontwikkeling - FOD BOSA)

    • 12u00: lunch 

    • 13u00: einde van het evenement

   • Contact

   • Vragen over het evenement? Meer informatie nodig?

    Contacteer ons

  Meer evenementen