Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Internationale overlegorganen

Van toepassing voor
  • Partners
  • Federale ambtenaren
  • Burgers
  • Ondernemingen
  • Federale organisaties
  • Regering

Inhoudstafel

De FOD BOSA is internationaal op verschillende manieren actief.

Internationale vergaderingen

Onze deskundigen nemen deel aan internationale vergaderingen over hun werkdomeinen, wisselen goede praktijken uit met internationale collega’s en dragen bij tot de ontwikkeling van betere manieren van werken. Het netwerk van de Europese overheidsdiensten en van de OESO zijn van bijzonder belang.

 

Administratieve samenwerkingsprojecten

Een ander type van internationale activiteiten is de deelname van onze deskundigen aan administratieve samenwerkingsprojecten die gericht zijn op de ondersteuning van de ontwikkeling van buitenlandse administraties.

 

Europees Comité van de Sociale Dialoog van de Centrale Regeringsadministraties

Een laatste internationale werkterrein is dat van het Europees Comité van de Sociale Dialoog van de Centrale Regeringsadministraties. Dit comité organiseert op Europees niveau de sociale dialoog tussen publieke werkgevers en vakbonden organiseert.