Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Je voorbereiden op een certificeringstraject: wat kan je nu al doen?

Er zijn 3 instapmomenten: januari, mei en september. Kan je niet direct aan je traject beginnen? Bereid je dan al voor met de informatie die je op deze pagina vindt. Zo ben je vanaf de start van je traject direct mee!

Inhoudstafel

E-learning opleidingen

Titel Duur

Omgaan met diversiteit in een rekruterings- en selectiecontext

Een online opleiding waarin je leert je hoe de federale overheid omgaat met diversiteit en meer specifiek, welke wetgeving we toepassen bij rekrutering en selectie.

Elke dag word je op de één of andere manier wel geconfronteerd met de diversiteit die in onze samenleving aanwezig is. De federale overheid hecht veel belang aan de juiste omgang met de diversiteit in onze samenleving, zowel bij de aanwerving van nieuwe medewerkers als in haar dagelijkse werking.

+/- 3u

Het competentiemodel van de federale overheid

Deze online opleiding geeft je een inzicht in competentiemanagement en het nut daarvan bij de hr-processen: rekrutering, evaluatie, kennismanagement, ... Je leert ook het van de federale overheid kennen. Na de opleiding kan je het competentiemodel en de bijbehorende tools gebruiken in je professionele praktijk.

+/- 2u

 

Website FOD Beleid en Ondersteuning

Competentiemanagement 

Competentiemanagement laat toe duidelijk te preciseren welke competenties nodig zijn om de verschillende binnen de federale overheid uit te voeren. Verder verklaart competentiemanagement de manier waarop die competenties kunnen toegepast en ontwikkeld worden door de medewerkers.  

Competentiemanagement vormt bijgevolg de basis voor de processen zoals rekrutering en selectie, integratie van nieuwe medewerkers, evaluatiecycli, kennismanagement, ... Deze ondersteunen de ontwikkeling van de organisatie en de individuen gedurende heel hun loopbaan. 

Handleiding Competentiemanagement bij de federale overheid  

Deze handleiding is een praktische gids voor de P&O-deskundigen en alle andere personen die bezig zijn met competentiemanagement bij de federale overheid.  

In de handleiding vind je: 

 • wat competentiemanagement is
 • de specifieke doelstellingen van de federale overheid in verband met competentiemanagement 
 • de verschillende componenten van competentiemanagement 
 • duidelijke principes voor het gebruik van het competentiemodel in de organisaties. 

Competentieprofielen: basis en marges 

Hierin worden 29 basisprofielen voorgesteld die vooraf zijn vastgelegd door de Beleid en Ondersteuning. Voor elk profiel geeft een tabel een totaalbeeld van de competenties geselecteerd voor het basisprofiel en de marges. 

Competentiewoordenboek 

In het competentiewoordenboek vind je een definitie van elke generieke competentie en haar dimensies en gedragsindicatoren. Het biedt een gemeenschappelijke terminologie voor de verschillende hr-processen en voor de organisaties. 

Competentiekaarten 

De competentiekaarten stellen de generieke competenties voor op een didactische manier.  

Rooster generieke competentieprofielen 

Het rooster van generieke competenties geeft een volledig overzicht van alle mogelijke profielen. 

Loopbaanmogelijkheden 

De loopbaanmogelijkheden voor ambtenaren, opgelijst per

Mobiliteit 

Een overzicht van de mogelijkheden om binnen de eigen organisatie te bewegen (mutatie) of over te stappen naar een andere federale organisatie 

 

Website Werkenvoor.be 

Vind meer informatie over de sollicitatie-en selectieprocedures via de jobsite werkenvoor.be.

 

Nieuwsbrief voor rekruterings-en selectieprofessionals

Schrijf je in voor de nieuwsbrief voor hr-professionals: We sturen regelmatig een nieuwsbrief over onze activiteiten. Daarin kan je volgen welke nieuwe technieken of tools we implementeren. We geven er ook de laatste trends in rekrutering en selectie en sturen je interessante cijfers of weetjes door.

 

PRO Portal als klant gebruiken 

Dien een nieuwe selectie- en rekruteringsaanvraag  voor je organisatie in via PRO Portal, het centrale portaal voor rekruterings- en selectieprofessionals. Zo kan je reeds kennis maken met de tool langs “klantzijde”. Dat zal je een groot voordeel bieden wanneer je later, als gecertificeerde (in opleiding) de tool zal gebruiken.

 

Observeer en leer!

 • Profielanalyse en testkeuze:
  • Bereid de voorbereidende vergadering (samen met een gecertificeerde consultant) voor.
  • Neem deel aan voorbereidende vergaderingen met de rekruterende dienst.
  • Maak nadien een samenvatting en vul de competentiematrix en planning in volgens de genomen beslissingen.

Alles moet gevalideerd en ondertekend worden door de verantwoordelijke consultant

 • Interviews:
  • Analyseer de cv’s en duid aan wat je opvalt in het traject van de kandidaten en waar je vragen over zou stellen.
  • Maak de link tussen het cv van de kandidaat en de te beoordelen competenties.
  • Werk voorbeeldvragen uit voor de te meten competenties.
  • Neem actief deel als jurylid van een selectiecommissie.
 • PRO Portal:
  • Kijk mee met een gecertificeerde selectie-assistent of consultant wat de verschillende stappen zijn in de tool.