Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

On the job training certificeringstrajecten

De mentor staat in voor de “on the job” begeleiding van de deelnemer. De begeleiding gebeurt ofwel door een mentor van de BOSA (DG R&O) ofwel door een mentor van de eigen klantenorganisatie (inhouse mentor). De keuze voor de mentor wordt aangegeven tijdens de inschrijving voor het traject.

Afhankelijk van het te behalen certificaat, is er een andere invulling van de mentoring:

Consultant A tot Z

Deelnemers krijgen bij de start van het traject een individuele mentor toegewezen. De deelnemers nemen zelf contact op met hun mentor om overleg- en observatiemomenten in te plannen.

Naast de begeleiding bij de interviews in verschillende fases, geeft de mentor ondersteuning in de verschillende stappen van het selectie- en rekruteringsproces, en dit bij de eerste 2 selecties die een mentee opneemt. De mentor begeleidt de deelnemer bij  het uitvoeren van de profielanalyse en het bepalen van de vereiste diploma’s, de ervaringsvereisten, de generieke en technische competenties en de selectieprocedure, en dit in overleg met de klant. Hij maakt de deelnemer ook wegwijs in alle documenten en nuttige tools, zoals de planning- en competentiematrix, het , het testportfolio, ….

Interviewvoorzitter

Deelnemers krijgen bij de start van het opleidingstraject een individuele mentor toegewezen. De deelnemers nemen zelf contact op met hun mentor om overleg- en observatiemomenten in te plannen.

De begeleiding verloopt in verschillende fases: de mentee als observator, de mentee als assessor en ten slotte de mentee als interviewvoorzitter.

Selectie-assistent

Deelnemers krijgen bij de start van het traject een individuele mentor toegewezen. De deelnemers nemen zelf contact op met hun mentor om overleg- en observatiemomenten in te plannen.

De mentor zal ondersteuning geven in de administratieve ondersteuning van de verschillende stappen van het selectie- en rekruteringsproces, en dit bij de eerste 2 selecties die een mentee opneemt.

Consultant selectietests

Deelnemers worden vanaf het begin van de opleiding begeleid door de dienst Testing van Werkenvoor.be. Tijdens deze begeleiding worden diverse uitwisselings- en feedbackmomenten gepland tussen de deelnemer en de dienst Testing.

De begeleiding bestaat uit twee delen: “Validatie van praktische cases” en “Validatie van meerkeuzevragenlijsten”. Elk deel verloopt in verschillende fases, van de kwaliteitsanalyse tot de finale versie van de test.

 

Assessmenttechnieken

Er is geen begeleiding on the job voor dit traject.