Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Kerncijfers budget

Elk jaar bepaalt het Parlement de middelen die de FOD BOSA krijgt om zijn opdrachten uit te voeren. Het grootste deel van deze kredieten is bestemd voor de uitbetaling van zijn medewerkers. Daarnaast worden deze middelen ook besteed aan werkingskosten en investeringen. BOSA stort ook toelages aan andere organisaties.

Van toepassing voor
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Ondernemingen
 • Federale organisaties
 • Regering

Inhoudstafel

 • Cijfers

  In onderstaande tabel zie je de middelen (in vastleggingskredieten) die ter beschikking staan van de FOD BOSA om zijn operationele opdrachten uit te voeren:

  FOD BOSA

  2023 (begrotingscontrole)

  2024 (initieel)

  waarden in k€

   

   

  Personeel

  104.839

  109.415

  waarvan lonen

    89.118

    93.515

  waarvan vzw EGOV

    15.721

    15.900

  Operationeel

    80.972

  143.846

  Toelagen

    19.229

       6.650

  Totaal basis

  228.351

  259.911

   

  Verdeling

 • De middelen voor 2024 worden als volgt uitgesplitst:

   
 • Personeelsmiddelen

  De personeelsmiddelen die 42% van de begroting vertegenwoordigen, bestaan uit 2 onderdelen:

  1. De loonenveloppe voorziet in de noodzakelijke kredieten om het personeelsplan uit te voeren. Met deze middelen worden de statutaire en contractuele medewerkers betaald.
  2. De middelen om de gedetacheerde medewerkers van de VZW eGOV te kunnen betalen. Het betreft voornamelijk IT-profielen.

  Operationele middelen

  De operationele middelen (55%) omvatten de kredieten die de operationele Directoraten-Generaal kunnen benutten. Ze bestaan uit werking- en investeringsmiddelen:

  • De middelen van DG IOD worden aangewend voor de goede werking van de FOD. Hierin zit een belangrijk luik IT-uitgaven.
  • De middelen van de andere DG’s worden aangewend voor de kernopdrachten van de FOD.

  In vergelijking met 2023 heeft de FOD in 2024 een substantiële verhoging van de werkingsmiddelen ontvangen, die vooral verband houdt met de voorbereiding van de vervanging van het financiële en boekhoudkundige systeem van de federale overheid. 

  Toelagen

  De FOD BOSA staat ook in voor het toekennen van een aantal facultatieve toelagen via zogenaamde toelagebesluiten. Het betreft voornamelijk toelagen aan de erkende vakbonden om opleidingen te organiseren, toelagen in kader van het dichten van de digitale kloof en toelagen om artificiële intelligentie te ondersteunen.

  Eind 2023 zijn de middelen “artificiële intelligentie” voor de jaren 2024-2026 reeds als vastleggingskrediet opgenomen, in plaats van hiervoor jaarlijks 3 miljoen euro uit te trekken. Zodoende is er in vastleggingskrediet een verschil van meer dan twaalf miljoen euro tussen 2023 en 2024.