Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

FOD BOSA financiert dit jaar 24 diversiteits- en inclusieprojecten

Publication date
11 oktober 2023
Businessteam met de handen in elkaar

Elk jaar financiert de FOD BOSA deels projecten van federale organisaties op het vlak van diversiteit, inclusie en gelijke kansen. Dit jaar kregen we een uitzonderlijk hoog aantal aanvragen tot cofinanciering binnen, waarvan uiteindelijk maar liefst 24 projecten geselecteerd werden. Zo geven we weer een stevige boost aan de diversiteit en inclusie binnen de federale overheid!

 • Voor de 14de keer al lanceerde de FOD BOSA begin dit jaar een oproep onder de federale organisaties om diversiteits- en inclusieprojecten in te dienen. Projecten die voldoen aan de voorwaarden kunnen dit jaar rekenen op maximaal 50% financiering vanuit de FOD BOSA, voor het andere deel moeten de organisaties zelf instaan.

  Met deze cofinanciering wil de FOD BOSA de diversiteit en inclusie binnen de federale overheid een duwtje in de rug geven. Het leidt ook tot extra zichtbaarheid voor de projecten. Zo zorgen we ervoor dat goede praktijken binnen de federale overheid verspreid raken en zetten we de gemeenschappelijke federale waarden in de verf, zoals maatschappelijke verantwoordelijkheid en respect.

  Geselecteerde projecten

  Dit jaar ontvingen we 27 aanvragen tot financiering, een uitzonderlijk hoog aantal. Uiteindelijk konden 24 projecten, afkomstig uit 17 organisaties, op onze steun rekenen, voor een bedrag van in totaal 154.000 euro. Het gaat om deze projecten:

  Afrikamuseum

  • Creatie van een ruimte rond racisme, gekoppeld aan de geschiedenis van het museum. Deze ruimte moet de bezoekers nieuwe inzichten bieden en zal dienst doen als discussieforum waar verschillende vormen van racisme aan bod komen.

  FAVV

  • Organisatie van een campagne en een Dag van de Diversiteit, opgebouwd rond het thema ‘Hoe reageren op ongepast gedrag op de werkvloer?’

  Federale Pensioendienst

  • Organisatie van een workshop rond het thema ‘Ongepast gedrag? Niet bij de FOD!’

  • Organisatie van de opleiding ‘Een beperking en vaardigheden combineren in mijn hr-beleid, het is mogelijk’, bedoeld voor hr-personeelsleden die het eerste contact hebben nieuwe medewerkers met een handicap 

  FOD Economie 

  • Sensibiliseringstraining rond handicaps voor leidinggevenden

  • Employerbranding-communicatie met focus op inclusie 

  FOD Binnenlandse Zaken

  • Ontwikkeling van een spel om de medewerkers vertrouwd te maken met de nieuwe waarden rond diversiteit en hoe ze toe te passen

  • Opleiding voor medewerkers over het Kaleidoscope-spel, zodat ze sessies kunnen leiden

  FOD Justitie

  • Webinar rond racisme naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie

  • Medewerkers bewust maken van ongewenst gedrag door middel van informatiesessies, opleidingen en e-learnings

  • Ontwikkeling en implementatie van een communicatiestrategie ter ondersteuning van het beleid rond (on)gewenst gedrag
  • Maken van tekeningen in kader van het beleid rond (on)gewenst gedrag, om dan te gebruiken in informatiesessies, bij teamcoachings, interactieve e-learnings en tijdens een studiedag

  Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

  • Ontwikkeling van een inclusieve organisatiecultuur en een welkomstbeleid dat diversiteit actief aanpakt 

  FOD Mobiliteit

  • Organisatie van de conferentie ‘Let’s talk’, die handelt over seksisme

  FOD Sociale Zekerheid

  • Theaterstuk om managers bewust te maken van het belang van inclusief leiderschap en de integratie van personen met een handicap  

  • Workshop ‘Je bewust worden van je eigen onbewuste vooroordelen’, die past binnen het programma voor inclusief leiderschap voor (top)managers

  FOD WASO

  • Screening om na te gaan of een toegankelijkheidslabel mogelijk is voor het Eurostation-gebouw in Brussel

  Regie der Gebouwen

  • Organisatie van bewustmakingsdagen over handicaps, bedoeld voor alle ontwerp- en gebouwbeheerders

  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

  • Workshop voor de medewerkers over de uitdagingen waar blinden en slechtzienden mee te maken hebben, inclusief middelen om hen vertrouwd te maken met een visuele beperking

  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

  • Opleiding over genderspectrum en genderexpressie op het werk en in werkrelaties, gericht op mensen met een vertrouwensfunctie

  Sciensano

  • Campagne en opleiding rond inclusie en diversiteit door middel van theaterstuk voor alle medewerkers

  FOD Buitenlandse Zaken

  • Toegankelijkheidsanalyse voor mensen met beperkte mobiliteit in de drie gebouwen van de centrale administratie

  FOD Financiën

  • Virtuele training (via een interactieve film) om alle medewerkers bewust te maken van diversiteit en inclusie

  POD Wetenschapsbeleid

  • Organisatie van twee trainingsdagen voor alle medewerkers over het thema gendergelijkheid

  De toekenning van onze financiering aan deze projecten staat ook beschreven in dit KB en het bijhorende erratum.

  Nieuwe financieringsronde

  Denk je er zelf aan om een project op te zetten met betrekking tot diversiteit en inclusie? Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Wij staan bovendien klaar om de nodige steun te leveren! Begin 2024 lanceren we namelijk een nieuwe oproep onder federale overheidsorganisaties. We zien je aanvraag graag binnenkomen!

Deel dit artikel

Meer nieuws