Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

In het Staatsblad: diverse bepalingen rond selectie en statuut

Publication date
23 mei 2024
Jeune femme qui travaille sur un ordinateur

Op 22 mei 2024 werd een koninklijk besluit gepubliceerd dat het selectieproces en de kandidaatervaring wil verbeteren, de positie van preventieadviseurs versterken en de federale diensten een bijkomend instrument wil aanreiken om knelpuntfuncties in te vullen.

Meer specifiek gaat het om:

 

  • de toekenning van een vrijstelling aan kandidaten die reeds geslaagd zijn voor een gemeenschappelijke module van een voorgaande selectie
  • de toekenning van een vrijstelling aan contractuele personeelsleden voor een bijkomende proef bij een verlenging van hun overeenkomst. Voor de contractuelen die zich in de oude loopbaan bevinden en een statutaire stage starten, verzekert het ontwerp dat zij de geldelijke gevolgen van een eventuele bevordering in weddeschaal krijgen tijdens de stage
  • de mogelijkheid om van de kandidaten een nuttige ervaring  te vragen in het kader van bevorderingsprocedures en mobiliteit
  • de mogelijkheid dat laureaten van een vergelijkende selectie bepaalde voorkeuren kunnen aangeven met het oog op hun aanwerving om op een gerichtere manier te solliciteren
  • de mogelijkheid om selecties te organiseren voor een jury van twee assessoren en de verlenging van de termijn om miniwerfreserves met laureaten van bijkomende proeven te raadplegen
  • de afschaffing van de regel over de valorisatie voor twee derden van diensten gepresteerd in de niveaus B, C en D bij indiensttredingen en bevorderingen naar het A. Deze regel wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2024, maar enkel voor de indiensttredingen of bevorderingen waarvan de oproep tot kandidaten gelanceerd werd na 31 december 2022.
    • Opgelet: deze regel wordt enkel opgeheven voor de personeelsleden die onder het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 (geldelijke loopbaan) vallen. Dit geldt bijvoorbeeld niet voor het gerechtspersoneel, het BIPT, en andere organisaties die nog verminderingsregels in hun statuut hebben staan.
  • het invoeren van een beroepstermijn tegen de beslissing van de leidend ambtenaar rond de erkenning van de geldelijke anciënniteit bij indiensttredingen
  • de harmonisering van de geldelijke loopbaan van preventieadviseurs door hen een hogere weddeschaal toe te kennen verbonden aan de uitoefening van de functie.

Dit koninklijk besluit treedt in werking op 1 juni 2024 en wijzigt ook volgende regelgeving die ondertussen al aangepast is op de website van de BOSA:

Deel dit artikel

Meer nieuws