Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Hr-data toegankelijk gemaakt

Publication date
15 april 2024
Plusieurs crayons de papier alignés de façon à former un graphique

De FOD BOSA beschikt over heel wat hr-gegevens, die een schat aan informatie vormen. Om deze kostbare info te ontsluiten, is vanaf nu een deel ervan toegankelijk voor medewerkers binnen de federale overheid, in het bijzonder wie een hr-functie heeft. Binnen elke organisatie ziet een SPOC toe op wie precies toegang heeft.

De FOD BOSA heeft als taak de andere federale overheidsorganisaties te ondersteunen. Vanuit dat opzicht proberen we dan ook voortdurend onze dienstverlening te optimaliseren. Vandaar ook de beslissing om bepaalde hr-gegevens toegankelijk te maken. Dankzij de inzichten die daaruit voortkomen, krijgen overheidsorganisaties de kans om hun hr-processen te verbeteren.

De gegevens die beschikbaar worden gesteld vallen onder de domeinen 'Rekruteren' en 'Leren'. Deze data zijn vanaf nu te consulteren via een centrale hr-rapporteringsomgeving. In die nieuwe omgeving vind je behalve flexibele en up-to-date standaardrapporten ook self-servicerapporten op maat.

Binnen het domein 'Rekruteren' zijn de volgende rapporten beschikbaar:

  • Afgesloten selecties: dit rapport biedt informatie over alle afgesloten selectieprocedures in de gekozen periode, inclusief de verdeling naar en type, de doorlooptijd per stap, en de effectiviteit van de selecties. Let op: topselecties of fastlane-selecties zijn hier niet in opgenomen.
  • Profiel sollicitant: dit rapport bevat informatie over het profiel van de sollicitanten voor de afgesloten selecties in de gekozen periode. Je kan zo analyseren of bepaalde doelgroepen minder goed worden bereikt.

Binnen het domein 'Leren' gaat het om één rapport:

  • Klassikaal Leren en Webinars: dit rapport biedt informatie over de opleidingen en hun deelnemers, waarvan de laatste sessie plaatsvond in de gekozen periode. Je vindt hier onder andere de populairste opleidingen, details over opleidingsdagen en het aanwezigheidspercentage, en informatie over het profiel van de deelnemers.

Duid SPOC aan

Voor een goede werking van dit initiatief vragen we iedere overheidsorganisatie om een Single Point of Contact (SPOC) aan te duiden. 

De rol van de SPOC is van cruciaal belang voor een efficiënte communicatie tussen de overheidsorganisaties en de FOD BOSA. Deze persoon is het primaire aanspreekpunt voor alle rapportagebehoeften en ziet ook toe op wie de data kan consulteren.

Door één SPOC (of één voor elk domein) aan te wijzen, is het mogelijk om: 

  1. te zorgen voor een beter en veiliger toegangsbeheer
  2. sneller te reageren op vragen en behoeften 
  3. efficiënter samen te werken om eventuele problemen op te lossen. 

Heeft je organisatie nog geen SPOC aangeduid? Dan horen we graag nog wie deze rol kan opnemen! Zodra daar duidelijkheid over is, stellen we onze rapporten open.

Heb je vragen hierover?

Contacteer ons

Deel dit artikel

Meer nieuws