Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Integratie van Kitry-EHS-werkposten met PersoPoint-applicaties

Publication date
15 mei 2024
""

Via het DG PersoPoint volgt de FOD BOSA binnenkort de toewijzingen en wijzigingen van werkposten van medewerkers in aangesloten organisaties op.  

 • De rol van de werkgevers is cruciaal in de opvolging van de gezondheid van  werknemers. Werkgevers moeten dus  waken over het welzijn van hun werknemers door zich te houden aan een welomschreven wettelijk kader dat is vastgelegd in de Codex over het welzijn op het werk (Boek I., Titel 4.– Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers).  

  De werkgever is verplicht om op basis van een risicoanalyse een lijst op te stellen van werkposten waarvoor een verplicht gezondheidstoezicht al dan niet geldt. Het gaat onder andere om veiligheidswerkposten, functies die verhoogde waakzaamheid vereisen en activiteiten met een specifiek risico. De lijst met risico's waaraan elke werknemer tijdens het werk wordt blootgesteld, vormt het risicoprofiel van de werknemer. Zodra dit is vastgesteld, is de werkgever verplicht om met de nodige aanpassingen deze risico's te beperken. 

  Het gezondheidstoezicht van de werknemer wordt uitgevoerd door de arbeidsartsen van Empreva. De werknemers worden op afspraak gezet door de werkgevers via een online toepassing genaamd Portaal Managers (van Kitry-EHS). 

  Momenteel is de info over de werkposten van het personeel van onze aangesloten organisaties verspreid over het Kitry-EHS-portaal, databases en Excel-bestanden van de werkgevers. 

  Dit veelvoud van infobronnen betekent: 

  • een manuele en complexe opvolging, met een hoog foutenpercentage 

  • een zware werklast voor de diensten van de FOD BOSA.  

  • een gebrek aan transparantie naar P&O-afdelingen en de werknemers zelf 

  • het bijhouden van spookdatabanken of Excel-bestanden.  

  Om dit proces te centraliseren en te automatiseren, stelt de FOD BOSA voor om deze werkposten, in samenwerking met Empreva, op te nemen in PersoSelfService en te monitoren via een interface met de Kitry-EHS.   

  Daardoor is het mogelijk om spookdatabases te elimineren, de werklast te verminderen, transparantie te creëren en het handmatige werk en dus het foutenpercentage aanzienlijk te verminderen, maar ook de kwaliteit van de gegevens te verhogen en de geschiedenis van de werkposten van werknemers in de toekomst te garanderen. 

 • Overzicht van de evolutie van het project

  • Vanaf juli 2024 wordt de ‘werkpost’ als optioneel veld opgenomen in PersoContact en PersoSelfService. Indien nodig kunnen 2 werkposten worden toegewezen aan elke werknemer. De werkpost is gekoppeld aan de actieve arbeidsrelatie van een werknemer.  

  • De huidige situatie van de Kitry-EHS werkposten wordt geüpload naar PersoSelfService via een bestand dat wordt aangeleverd door Empreva. Dit is de enige overdracht die in deze richting zal plaatsvinden.  

  • Vervolgens gebeurt het aanmaken, wijzigen of sluiten van werkposten in de boom werkposten en het toewijzen van werkposten aan werknemers (max. 2) of het bijwerken ervan, via een PersoContact-ticket. De uploadfrequentie naar Kitry-EHS wordt vanaf juli verhoogd naar 2x/maand voor alle bestanden in plaats van de huidige 1x/maand voor het uploaden van hr-gegevensbestanden. 

  • Zodra de implementatie is voltooid, kunnen werkposten op twee manieren worden verzonden: via PersoSelfService of door rechtstreekse invoer in Kitry-EHS via de Portaal Managers via je WPT SPOC (of via de gegevenslijsten die op de sftp door Empreva werden doorgegeven). 

Deel dit artikel

Meer nieuws