Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuwe competenties doen hun intrede bij federale overheid

Publication date
15 april 2024
Un homme et une femme qui discutent sur une table devant un ordinateur

Eind 2023 kondigde minister van ambtenarenzaken in een videoboodschap aan dat het nieuwe competentiewoordenboek online stond. Daarmee werden twaalf nieuwe competenties en hun definities in de wereld gezet. 

Stapsgewijze implementatie 

Het nieuwe is gestoeld op een aantal sleutelprincipes die door de federale organisaties zelf naar voor werden geschoven, met name eenvoud, flexibiliteit, integratie van leiderschapsvisie en federale waarden, klant- en toekomstgericht. Het model werd bottom-up opgebouwd en uitgewerkt in samenwerking met de klantenorganisaties, volledig op maat dus van de realiteit bij de federale overheid. 

Nu ook bepaald is hoe het nieuwe model in de praktijk zal werken, komt de implementatie dichterbij. Om dat tot een goed einde te brengen zet het projectteam in op een nauwe samenwerking met verschillende HR proces owners van de FOD BOSA die de veranderingen voor elk hr-proces in gang zullen trekken en begeleiden. Zo zorgen we ervoor dat de implementatie door de hr-diensten zo optimaal mogelijk verloopt.

Concrete impact 

Oktober 2024 is de maand waarin de eerste veranderingen zichtbaar worden. Maar het is pas vanaf januari 2025 dat het huidige competentiemodel gedateerd zal zijn.

Wat verandert voor ...

... selectie?

In oktober 2024 starten we met een aantal pilootselecties gebaseerd op het nieuwe competentiemodel. Dit maakt het mogelijk om nieuwe selectietestsen die recent zijn ontwikkeld te normeren. Vanaf januari 2025 zullen alle selectieprocedures gebaseerd zijn op de nieuwe competenties en de bijhorende beheersingsniveaus en indicatoren. De selectie van mandaathouders vormt hierop een uitzondering. Deze volgen later in 2025. 

... evaluatie?

Vanaf oktober 2024 kan de leidinggevende al een link maken tussen de ontwikkelingsdoelstellingen en het nieuw competentiemodel. Alle federale ambtenaren krijgen in de loop van 2025 een nieuw gedragscompetentieprofiel in Crescendo, de evaluatietool. 

... opleiding?

Met ingang van oktober 2024 worden de leeractiviteiten in de FOD BOSA-catalogus gelinkt aan de nieuwe competenties, zodat elke medewerker in het opleidingsaanbod op de FOD BOSA-website via de nieuwe zoekfilters per competentie op zoek kan gaan naar een gepaste opleiding.

... heroriëntatie?

De gesprekken en de collectieve competentiebilanrapporten evalueren de nieuwe competenties vanaf oktober 2024. Vanaf januari 2025 zullen alle competentiebilans, zowel individueel als collectief, zich op het nieuwe competentiemodel baseren. 

... 360°-feedback?

Met ingang van oktober 2024 kunnen de organisaties, gebruikmakend van de tool Panorama, de vragenlijsten opmaken op basis van de nieuwe competenties.

... loopbaanbegeleiding/coaching?

De federale coaches en loopbaanbegeleiders kunnen vanaf oktober 2024 de nieuwe competenties in hun producten en diensten integreren.

In de komende edities van de HR Pro News-nieuwsbrief gaan we dieper in op elk hr-proces. Hou je mailbox dus in de gaten.

Hoe voorbereiden als hr-medewerker?

  • Hou je klaar! Momenteel stoomt het projectteam heel wat ondersteunende materialen klaar (o.a. een geactualiseerde e-learning, een competentieprofielenrooster, een interactieve Powerpoint met de nieuwe gedragscompetentieprofielen,...).  Deze worden ter beschikking gesteld via de FOD BOSA-webpagina's rond competentiemanagement die we momenteel in een nieuw jasje steken. Meer nieuws volgt.
  • Bekijk samen binnen de hr-dienst op welke manier je op de veranderingen vanaf komend najaar 2024 kan anticiperen, bv. linken met interne communicatie, bepaalde interne hr-prioriteiten,...
  • Betrek nu al de collega’s van de interne communicatiedienst zodat ook zij kunnen inplannen om in het najaar mee acties op te zetten die het nieuw competentiemodel in de kijker zetten.

Meer info

Heb je vragen? Contacteer ons.

Deel dit artikel

Meer nieuws