Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuwste cijfers over federale overheidsmedewerkers bekend

Publication date
11 april 2024
Graphique / grafiek

Benieuwd naar hoeveel federale ambtenaren er zijn, wat de leeftijdsverdeling is of het aantal voltijdse equivalenten? Op ons Infocenter vind je nieuwe cijfers voor het jaar 2023.

Het Infocenter van de FOD BOSA houdt allerlei statistieken bij over de federale overheidsmedewerkers.

Op de site van het Infocenter worden alle cijfers gebundeld. Alles bij elkaar vind je er een pak cijfers terug voor uiteenlopende indicatoren, waaronder veranderingen in het personeelsbestand, de man-vrouwverdeling, het aantal statutaire werknemers, enzovoort.

Je komt er onder andere het volgende te weten voor het jaar 2023:

  • Het percentage vrouwelijke personeelsleden bedroeg 53,5%.
  • 77,6% van de personeelsleden was statutair.
  • 73,1% van de personeelsleden had een voltijdse arbeidsregeling.
  • De gemiddelde leeftijd van de personeelsleden was 45 jaar.

 

Dit jaar zijn de gegevens voor het eerst aangeleverd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Zo konden we het administratieve proces vereenvoudigen en komen we tot een standaardisering van de indicatoren over alle federale overheidsorganisaties heen.

Bekijk hier de cijfers of kom meer te weten over het Infocenter.

Deel dit artikel

Meer nieuws