Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ontwerpbegrotingsplan van België voor 2024

Publication date
16 oktober 2023
Piggy bank and pile of coins

Ons land heeft het ontwerpbegrotingsplan voor het komende jaar ingediend. Via het plan gaat de Europese Commissie na of de geplande overheidsbegroting voldoet aan de wettelijke EU-normen op het gebied van begrotingsdiscipline.

Het ontwerpbegrotingsplan bevat verschillende ramingen voor het komende jaar. Zo zou het vorderingensaldo van België in 2024 -4,6% van het bbp bedragen. 

Het structureel saldo zou in 2024 dan weer verbeteren met 0,7% (van -4,8% van het bbp in 2023 naar -4,1% in 2024), wat in lijn is met de landenspecifieke aanbevelingen van 30 juni 2023.

De schuldgraad van de gezamenlijke overheid wordt geraamd op 108,1% van het bbp in 2024.

Download het volledige plan met alle ramingen (PDF, 791.48 KB)

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • Publicatie van de verordening ecodesign

  Publication date
  22 juli 2024
  Op 28 juni laatstleden werd de verordening (EU) 2024/1781 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2024 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen...
 • Omzendbrief Belangenconflicten

  Publication date
  22 juli 2024
  Op 8 juli 2024 werd de omzendbrief van 11 juni 2024 betreffende Overheidsopdrachten-Deontologie-Belangenconflict-Draaideurconstructie ('revolving doors') gepubliceerd in het...