Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Overheidsopdrachten: buitenlandse subsidies die interne markt verstoren

Publication date
19 december 2023
Piggy bank and pile of coins

Vanaf nu is een bedrijf verplicht om de ontvangst van buitenlandse subsidies te melden. Deze aanmeldingsverplichtingen ter uitvoering van de verordening van de Europese Commissie betreffende buitenlandse subsidies zijn op 12 oktober 2023 in werking getreden (uitvoeringsverordening (EU) 2023/1441 - Buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren).

Ter herinnering: de verordening betreffende buitenlandse subsidies is aangenomen en gepubliceerd op 14 december 2022. Ze trad in werking op 12 januari 2023. Doel van deze verordening is inzicht te krijgen in buitenlandse subsidies die worden verleend door landen die geen lid zijn van de Europese Unie, en deze te controleren. Het gaat om subsidies die ten goede komen aan ondernemingen met een activiteit in de Europese Unie en die de mededinging op de interne markt verstoren.

De verordening van 10 juli 2023 (uitvoeringsverordening genoemd) legt ondernemers aanmeldingsverplichtingen op en biedt de Commissie twee controle-instrumenten, waarvan de modaliteiten variëren in functie van parameters die verband houden met het bedrag van de ontvangen buitenlandse subsidies.

Deze instrumenten zijn het mechanisme van voorafgaande aanmelding en het mechanisme van voorafgaande verklaring. In tegenstelling tot een aanmelding leidt een eenvoudige voorafgaande verklaring niet tot de opstart van een voorlopige toetsing door de Commissie.

De aanmeldingsplicht is van toepassing op ondernemers die in de drie jaren voorafgaand aan de aanmelding financiële bijdragen van 4 miljoen euro of meer per derde land hebben ontvangen.

Voor lagere financiële bijdragen die, over dezelfde referentieperiode, minder dan 4 miljoen euro bedragen, moeten de begunstigden een verklaring opstellen waarin ze deze bijdragen opsommen en waarin ze bevestigen dat deze niet moesten worden aangemeld.

De verordening voert een standaardformulier (FS-PP) in dat ondernemers moeten invullen, ongeacht of het om een aanmelding of verklaring gaat. Klik voor meer informatie over het formulier op de volgende link: Publicatieblad L 177/2023 (europa.eu) (bijlage II).

De Europese Commissie heeft een mededeling gepubliceerd met de technische specificaties voor het verzenden en ondertekenen van aanmeldingen. Klik voor meer informatie op de volgende link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023XC0713(01))

Naast de ontvangen bijdragen zullen ondernemers ook concentraties vooraf moeten aanmelden. Zie de volgende link voor meer informatie: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy/foreign-subsidies-regulation_nl

Hoewel deze verplichtingen in principe alleen betrekking hebben op overheidsopdrachten en concessies waarvan de geraamde waarde exclusief belastingen 250 miljoen euro of meer bedraagt, kan de Commissie op eigen initiatief en op basis van alle informatie (de herkomst hiervan is van weinig belang) elke situatie of transactie analyseren wanneer zij vermoedt dat een onderneming voordeel heeft gehaald uit buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren.

Meer info

Als je nog vragen hebt, kan je mailen naar grow-fsr-pp-notifications@ec.europa.eu.

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • FOD BOSA wint Corporate IT Award

  Publication date
  17 april 2024
  De FOD BOSA viel in de prijzen: we mochten een prestigieuze Corporate IT Award in ontvangst nemen! En dat in misschien wel de mooiste categorie, die van 'Best citizen impact'. Onze...
 • Nieuwe editie TOP100 Tools for Learning bij WTC III

  Publication date
  16 april 2024
  Donderdag 13 juni 2024 organiseert de FOD BOSA voor de tiende keer de Top100 Tools for Learning, samen met Stimulearning en Epsilon, twee netwerken voor opleidingsprofessionals.