Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Spending review: Opties voor een verregaandere samenwerking voor de inningsinstellingen voor heffingen op inkomens

Publication date
21 mei 2024
Piggy bank and pile of coins

De spending review “Opties voor een verregaandere samenwerking voor de inningsinstellingen voor heffingen op inkomens” is beschikbaar. Het doel van deze spending review was om te onderzoeken of en hoe de innings- en invorderingsdiensten van de RSZ en de FOD Financiën beter kunnen samenwerken.

Spending reviews?

Met de spending reviews wil de overheid de effectiviteit van uitgavenprogramma’s en het beleid verbeteren, de uitgaven beter afstemmen op de prioriteiten en het niveau van de totale uitgaven beter beheersen.

Spending review “Opties voor een verregaandere samenwerking voor de inningsinstellingen voor heffingen op inkomens”

In deze spending review worden eerst de innings- en invorderingsprocessen beschreven zoals ze nu bestaan bij de RSZ en FOD Financiën. Vervolgens worden er 2 mogelijke opties besproken voor een verdere samenwerking of integratie van de innings- en invorderingsdiensten met hun voor- en nadelen.

Deze opties zijn:

  • Een intensievere samenwerking op vrijwillige basis.
  • Oprichten van een shared service RSZ-FOD Financiën m.b.t. het beheer van de invorderingsopdrachten in het kader van het gemeenschappelijk digitaal platform.

Op de Ministerraad van 26 april 2024 werd aan de Minister van Financiën en de Minister van Sociale Zaken gevraagd om tegen de eerstvolgende begrotingsopmaak een antwoord op dit rapport voor te leggen aan de ministerraad.

Het rapport is nu beschikbaar (PDF, 1.07 MB) 

Meer info over spending review op de BOSA website.

 

Deel dit artikel

Meer nieuws