Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Terugblik op Belgian SDG Gathering

Publication date
22 december 2023
Selfie met de Staatssecretaris voor Digitalisering op het SDG-event van 13 december 2023 bij de FOD BOSA

Het portaal YourEurope.eu zal de Europese interne markt versterken door digitale overheidsdiensten toegankelijker te maken voor Belgische en Europese burgers en ondernemers. Dat is de uitdaging die overheidsinstanties aangaan met de implementatie van de Europese verordening 'Single Digital Gateway' (SDG) sinds 2018 en de operationalisering van het technische systeem 'Once Only' sinds 12 december 2023.

Inhoudstafel

 • SDG Gathering & Looking forward 2023

  Op de dag na de wettelijke deadline van de SDG-verordening (digitalisering van procedures) verzamelden bijna 130 ambtenaren van partnerorganisaties voor de implementatie van de SDG in België zich voor het eerst tijdens deze kennisuitwisseling, georganiseerd door de BOSA en de Kanselarij van de Eerste Minister.

  Op 13 december werd de gelegenheid benut om het gezamenlijk verrichte werk in de schijnwerpers te zetten. Negen van de eenentwintig procedures voldoen al aan de verwachte kwaliteitsnormen. De nadruk lag duidelijk op 'gebruikersgerichte' digitale overheidsdiensten, een aandachtspunt dat de FOD BOSA centraal stelt in zijn ontwikkelingen en waarvoor het trainingen voor ambtenaren beschikbaar stelt. En niet voor niets, want dit onderwerp komt meer dan 230 keer voor in de tekst van de SDG-verordening!

  De deelname van de Europese Commissie bood de gelegenheid om meer te leren over de implementatie van het technische systeem Once Only (live sinds 12/12) en over de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen van het portaal 'Your Europe'. Dit alles vond plaats in een ontspannen en gemoedelijke sfeer, wat bevorderlijk was voor discussies over de toekomstvisie met experten tijdens demonstraties, bezoeken aan thematische stands van de SDG-markt en de netwerklunch. Netwerkmomenten en informele contacten tussen experts zijn ook uiterst waardevol om het volledige potentieel van de digitalisering van administratieve procedures te benutten.

  De vele uitwisselingen die hebben plaatsgevonden, kunnen op zichzelf inspirerend en motiverend zijn. Dit eerste fysieke samenkomen was dus slechts een vertrekpunt. Bovendien is een dergelijk portaal nooit voltooid. De wereld verandert elke dag. Daarom is het nodig om eraan te blijven werken, zodat de informatie actueel en relevant blijft voor burgers en bedrijven.

  Kon je er niet bij zijn, maar is de implementatie van de Single Digital Gateway relevant voor jou? Geen probleem, we hebben alle presentaties van het evenement verzameld, inclusief lezingen, demonstraties en materiaal van op de stands van de SDG-markt.

 • Het unieke digitale portaal « Your Europe »

  Ben je een Europese burger die in België woont of een Belgische burger die in een ander land van de Europese Unie woont? Wist je dat het portaal 'Your Europe' een enkelvoudige toegangspoort is, beschikbaar gesteld door de Europese Commissie, die burgers en bedrijven praktische informatie biedt over hun rechten en verantwoordelijkheden in de Europese Unie?

  Met meer dan 100 miljoen bezoeken per jaar is het Your Europe-portaal nu het meest bezochte webportaal in Europa! 

  Amaryllis Verhoeven, Head of Unit bij DG Grow, Europese Commissie

  De specificaties van het portaal worden beschreven in de SDG-verordening. Deze voorziet in de digitalisering van 21 procedures die gericht zijn op grensoverschrijdende situaties, zoals bijvoorbeeld Europese individuen die willen reizen, werken, studeren of met pensioen gaan in een ander EU-land, of Europese bedrijven die zich willen vestigen of een nieuw bijkantoor willen openen in een ander EU-land.

  De website bestaat uit 2 hoofdsecties: één voor burgers en één voor bedrijven. Het portaal, dat in alle Europese talen kan worden geraadpleegd, biedt toegang tot verschillende diensten, waaronder:

  • precieze en actuele informatie over Europese en nationale regels en verplichtingen;
  • informatie over 21 administratieve procedures en de stappen die moeten worden genomen om eraan te voldoen;
  • 11 assistentiediensten die rechtstreeks beheerd worden door de meest geschikte Europese of nationale autoriteiten om persoonlijk advies te verstrekken. Twee andere diensten worden binnenkort toegevoegd: Intellectual Property Helpdesk en Europe Direct. Samen vormen deze assistentiediensten echt een 'one-stop-shop' voor het aanvragen van hulp;
  • een tool voor feedback waarmee gebruikers problemen of moeilijkheden kunnen melden die ze tegenkomen bij het gebruik van het portaal;
  • de Single Market Obstacles Tool (SMOT) is een tool die is voorzien in de SDG-verordening om anoniem gegevens te verzamelen over obstakels voor de interne markt bij burgers en bedrijven. De geïdentificeerde problemen helpt bij het stellen van politieke prioriteiten;
  • toegang tot verschillende online diensten.

  Voor meer informatie kan je terecht op de pagina's Your Europe voor burgers en Your Europe voor bedrijven.

 • Once Only is live

  Online grensoverschrijdende procedures zullen ingrijpend worden vereenvoudigd dankzij het technische systeem 'Once Only' (OOTS). Op 12 december heeft de Europese Commissie de basisinfrastructuur van het OOTS gelanceerd. Dit is een nieuwe technische oplossing op EU-schaal die grensoverschrijdende formaliteiten aanzienlijk efficiënter en minder kostbaar zal maken voor burgers, bedrijven en overheidsinstanties. Het OOTS is ontworpen om compatibel te zijn met de toekomstige digitale portemonnee van de EU (EU Digital Wallet).

  Terwijl ze controle houden over hun eigen gegevens, hoeven burgers en bedrijven niet langer dezelfde documenten herhaaldelijk op te zoeken en te verstrekken. Met het nieuwe systeem kunnen ze hun documenten automatisch laten uitwisselen tussen de instanties van de interne markt door eenvoudigweg aan de bevoegde autoriteiten te vragen deze rechtstreeks op te halen bij authentieke bronnen.

  Concreet zal het Once Only-systeem het leven van burgers vergemakkelijken, bijvoorbeeld wanneer ze verhuizen of in het buitenland werken, studeren of met pensioen gaan. Voor al deze procedures hoeven gebruikers alleen maar in te loggen op de online beheerportalen van elk EU-land en het overdragen van de benodigde bewijzen aan te vragen. Ook de oprichting, het beheer en de sluiting van een bedrijf zullen aanzienlijk worden vereenvoudigd, wat de voor kmo's aanzienlijk zal verminderen.

  Om dit te bereiken, hebben de ontwikkelingsteams van de Commissie, de BOSA en andere lidstaten gezamenlijk de technologische basis en het operationele en veiligheidskader opgezet om Once Only te kunnen realiseren. In april, juni en oktober 2023 werden drie projectathons georganiseerd om het systeem tussen EU-landen te testen en te implementeren.

  Het is nu tijd voor de ongeveer 80.000 nationale bevoegde autoriteiten van de EU (waarvan bijna 900 voor België) om verbinding te maken met dit systeem, waardoor eindgebruikers (burgers en bedrijven) er optimaal van kunnen profiteren. 

  De FOD BOSA is verantwoordelijk voor de technische en nationale coördinatie van de implementatie van dit uitgebreide en complexe programma. Niet minder dan 16 Belgische partners werken hand in hand om SDG te implementeren. De juridische, technische en operationele samenwerking was nog nooit zo intens op alle bestuursniveaus in België.

  Zoals Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, aangaf, vereist aanpassing aan een onzekere, complexe en ambigue omgeving een zekere ambitie. Naast de implementatie van de Single Digital Gateway zijn de Europese Commissie en het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de EU 2024 dus nog ambitieuzer. Samen organiseren ze op 19 maart 2024 een conferentie op hoog niveau om te onderzoeken hoe digitale overheidsdiensten de werking van de eengemaakte markt verder kunnen verbeteren. De resultaten zullen worden meegenomen in het werkprogramma voor na de Europese verkiezingen.

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • FOD BOSA wint Corporate IT Award

  Publication date
  17 april 2024
  De FOD BOSA viel in de prijzen: we mochten een prestigieuze Corporate IT Award in ontvangst nemen! En dat in misschien wel de mooiste categorie, die van 'Best citizen impact'. Onze...
 • Nieuwe editie TOP100 Tools for Learning bij WTC III

  Publication date
  16 april 2024
  Donderdag 13 juni 2024 organiseert de FOD BOSA voor de tiende keer de Top100 Tools for Learning, samen met Stimulearning en Epsilon, twee netwerken voor opleidingsprofessionals.