Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuw e-Procurementplatform

De huidige toepassingen, die samen het e-Procurementplatform vormen, worden vervangen door een nieuw, geïntegreerd en verbeterd platform.

 

Van toepassing voor
 • Niet-federale aankopers
 • Federale aankopers
 • Federale ambtenaren
 • Ondernemingen

Inhoudstafel

 • Het nieuwe e-Procurementplaform ging live op 4/9/23. Deze projectpagina zal binnenkort verdwijnen. Klik hier voor alle informatie over e-Procurement

 • Met dit nieuwe platform verzekert de BOSA de continuïteit en wettelijke conformiteit van zijn dienstverlening inzake overheidsopdrachten, zowel op Belgisch als op Europees niveau. Daarnaast worden ook nieuwe en verbeterde functionaliteiten aangeboden.

  Tijdslijn

  Op 4 september 2020 gaf de ministerraad de goedkeuring om te starten met een project ter vervanging van het huidige e-Procurementplatform. In de plaats van de huidige toepassingen komt een nieuw, geïntegreerd en verbeterd platform met dezelfde naam. Het nieuwe e-Procurementplatform wordt begin september 2023 gelanceerd.

  Met dit nieuwe platform verzekert de FOD BOSA de continuïteit en wettelijke conformiteit van haar dienstverlening inzake overheidsopdrachten, zowel op Belgisch als op Europees niveau. Daarnaast worden ook nieuwe en verbeterde functionaliteiten aangeboden.

  Doelstelling

  De meest prioritaire doelstelling van dit project is het verzekeren van de continuïteit. Vandaag wordt het huidige platform gebruikt door meer dan 100.000 eindgebruikers en zijn er meer dan 5.500 aangesloten. Er worden elk jaar meer dan 20.000 opdrachten op het platform bekendgemaakt en meer dan 150 raamovereenkomsten gedeeld. In 2023 eindigt het onderhoudscontract voor het huidige platform en verplicht de Europese Commissie het gebruik van volledig nieuwe aankondigingsmodellen ('eForms'). De belangrijkste doelstelling is dus om voor de modules die vandaag gebruikt worden, een vlotte overgang te verzekeren naar een gebruiksvriendelijk en performant nieuw e-Procurementplatform.

  De focus ligt hierbij op het vervangen van de bestaande toepassingen (e-Notification, e-Tendering, UEA en e-Catalogue). Het nieuw platform omvat logischerwijs ook de technische opzet en de ontwikkeling van een gebruikers- en organisatiebeheer.

  Bij de ontwikkeling van het nieuwe platform wordt resoluut gekozen voor een API-aanpak. API staat voor Application Programming Interface. Dankzij de API is een uitgebreide integratie mogelijk met andere platformen (bijvoorbeeld eigen systemen van klantorganisaties).

  Functionaliteiten

  Volgende functionaliteiten zijn vanaf begin september 2023 beschikbaar:

  • Publicaties (met de nieuwe eForms)
  • Krachtige zoekmotor en zoekprofielen
  • Uitnodigen tot deelneming
  • Het indienen van aanvragen tot deelneming en offertes
  • Openen van offertes en aanvragen tot deelneming
  • Forum
  • Contractbeheer
  • Catalogi
  • Aanvragen
  • (Opvolging van) bestelbonnen
  • Gebruikers -en organisatiebeheer
  • API

  Volgende functionaliteiten worden na begin september 2023 verder ontwikkeld:

  • Een geïntegreerd Uniform Europees Aanbestedingsdocument UEA
  • Pitches (organiseren van online meetings met ondernemingen) (na go-live)
  • Challenges & Solutions (op een snelle manier kenbaar maken van problemen waarvoor een innovatieve oplossing wordt gezocht alsook het kenbaar maken van reeds bestaande innovatieve oplossingen)

  Bijkomende functionaliteiten

  In 2021 werd parallel een traject gestart om te onderzoeken hoe de basisversie van het nieuwe e-Procurementplatform kan uitgebreid worden. Deze bijkomende functionaliteiten hebben tot doel het aankoopproces – en dan vooral bepaalde stappen in de plaatsingsprocedure – verder te ondersteunen en het platform zo stapsgewijs uit te bouwen tot een end-to-end-aankoopplatform.

  Hieronder volgt een overzicht van de beoogde functionaliteiten, gerangschikt volgens hun gepercipieerde meerwaarde (hoogste eerst):

  • Vloeiboek digitaliseren
  • Begeleiden van actoren
  • Templates
  • Clausulebibliotheek
  • (Semi-)automatisch evalueren

  Projectwerking

  Dit project wordt gestuurd en uitgevoerd vanuit de dienst Applicatiebeheer en Ondersteuning binnen het DG Federal Accountant & Procurement van de FOD BOSA.

  De nieuwste ontwikkelingen worden op regelmatige tijdstippen bekendgemaakt op deze site.

  Het e-Procurementplatform evolueert voortdurend. Wijzigingen aan het regelgevend of technologisch kader leiden op regelmatige basis tot een aanpassing van het platform. Daarnaast worden bestaande functionaliteiten en diensten steeds verder geoptimaliseerd.

  Op de hoogte blijven

  We geven op regelmatige basis een stand van zaken via mail (aan onze gebruikers) of op deze website.

  We organiseren ook demonstraties van het nieuwe platform. Tijdens deze demonstraties wordt de vooruitgang in de ontwikkeling van het platform getoond. Wil je de uitnodigingen per mail ontvangen? Schrijf je dan in via dit formulier.

  Wil je graag meer weten?

Nieuws

Publicaties