Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

DG PersoPoint

Het Directoraat-generaal PersoPoint beheert de personeels- en loonadministratie van zijn klantorganisaties en van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Van toepassing voor
 • Partners
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Ondernemingen
 • Federale organisaties
 • Regering

Inhoudstafel

 • DG PersoPoint levert volgende diensten:

  Personeelsadministratie

  PersoPoint staat in voor de administratieve afhandeling van alle evenementen binnen de loopbaan van een personeelslid en dit vanaf de indiensttreding tot en met de uitdiensttreding. Elk personeelslid heeft toegang tot zijn gegevens via een personeelsdossier.

   

  Loonadministratie

  PersoPoint berekent en betaalt de wedden, toelagen en vergoedingen van zowel statutaire als contractuele personeelsleden en zorgt er ook voor dat alle fiscale en sociale verplichtingen nagekomen worden.

   

  Juridisch advies en ondersteuning

  De cel Juridisch Advies van PersoPoint ondersteunt de dossierbeheerders en de klanten bij complexe dossiers en juridische vragen.  Vanuit de praktijk staan zij in nauw contact met de collega’s die instaan voor de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie inzake statuut, arbeidsvoorwaarden en beloningsbeleid.

   

  Rapportering

  PersoPoint voorziet in een uitgebreide rapportering over de masterdata waarover het  beschikt in het personeelsbeheersysteem en in de loonmotor. Naast een brede set aan standaardrapporten, levert PersoPoint ook rapporten op maat ten dienste van het strategische HR-beleid binnen elke organisatie.