Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Jaarverslag 2023

Directiecomité

De FOD BOSA werkt elke dag aan een moderne overheid voor burgers en ondernemingen. Samen met onze klantenorganisaties en partners, bouwen we aan een innovatieve, inclusieve, duurzame, vereenvoudigde en transparante overheid.
Dat doen we door kwaliteitsvolle beleidsondersteuning en dienstverlening aan te bieden binnen 5 kerndomeinen.
Hierna ontdek je de belangrijkste verwezenlijkingen van 2023 per domein. Dit jaar voor het eerst integraal online.
Veel leesplezier!