Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

CIPH: evaluatieverslag 2023

Publication date

De Commissie voor de inclusie van personen met een handicap (CIPH) is de opvolger van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH). De CIPH ziet toe op de tewerkstelling van mensen met een handicap binnen de federale overheid. Ze rapporteert en adviseert de federale regering hierover. De CIPH evalueert ook de inspanningen van de federale organisaties om aan het 3%-quotum te voldoen.

In haar evaluatieverslag voor het jaar 2023 maakt de CIPH vaststellingen, een analyse en aanbevelingen gebaseerd op gegevens uit de federale organisaties over de tewerkstelling van personen met een handicap.

Het evaluatieverslag 2023 van de CIPH is enkel beschikbaar in elektronische versie.
 

Download

Deel deze publicatie