Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

COMM Collection 18 - Het COMMnetKern Charter

Publication date

De COMMnetKern is het netwerk van communicatieverantwoordelijken binnen de federale overheid. Het COMMnetKern Charter legt het engagement van de leden van het netwerk formeel vast. De activiteitsdomeinen, de samenstelling, de engagementen van de voorzitters en van de leden, en de praktische werking maken integraal deel uit van dit Charter.

Deel deze publicatie