Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

COMM Collection 19 - Een strategisch communicatieplan voor een overheidsorganisatie uitwerken

Publication date

Een strategisch communicatieplan is een eerste stap en een belangrijk instrument om de basis te leggen van een communicatiebeleid dat in overeenstemming is met het organisatiebeleid. De meeste overheidsdiensten beschikken over een opdrachtverklaring, missie, visie, managementplan of strategisch plan maar slechts weinigen vertalen dit naar een strategisch communicatieplan. Met deze brochure willen we het management en de communicatieverantwoordelijken aanmoedigen om stap voor stap een strategisch communicatieplan voor hun organisatie uit te werken.

Deel deze publicatie