Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

COMM Collection 20 - Auteursrecht en intellectuele eigendom: vragen en antwoorden

Publication date

Deze brochure geeft via vragen en antwoorden duidelijke richtlijnen over de omgang met beschermde werken.De federale overheidsdiensten moeten in hun communicatieacties steeds de auteursrechten respecteren. Het is belangrijk dat ze ook bij hun eigen publicaties alle rechten verwerven. In dit nummer van de COMM Collection wordt geprobeerd om de ingewikkelde materie van auteursrechten op een bevattelijke manier over te brengen.

Deel deze publicatie