Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

COMM Collection 28 - Maturiteit van de online aanwezigheid

Publication date

In deze COMM Collection vind je een uitvoerige beschrijving van de maturiteitsindex. De maturiteitsindex omvat 70 indicatoren die verdeeld zijn in 8 maturiteitsdomeinen. Met die index kunnen organisaties de maturiteit van hun online-aanwezigheid evalueren. Deze tool werd uitgewerkt door een groep experten uit verschillende federale organisaties.

Deze COMM Collection is uitsluitend online beschikbaar.

Bekijk ook:

Deel deze publicatie