Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Covid-19: Aanpak voor een geleidelijke terugkeer naar de werkplek: aanpassing 22-06-2022

Publication date

Het doel van de aanbevelingen in deze gids is om een transversale aanpak te hebben voor alle generieke functies van alle federale departementen, zodat elk departement een progressief plan kan opstellen voor de terugkeer naar de werkplek.

Deze versie is een aanpassing van de vorige gids 'Covid-19: Aanpak voor een geleidelijke terugkeer naar de werkplek' in overeenstemming met de huidige geldende maatregelen. Afhankelijk van de beslissingen van de overheid wordt deze nota in de toekomst opnieuw aangepast.

De aanbevelingen in deze gids gelden vanaf 22 juni 2022, tot de mededeling van nieuwe aanbevelingen.

Deze gids kwam tot stand dankzij een samenwerking van de FOD Volksgezondheid en de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA).

Deel deze publicatie