Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De actoren van het welzijn op het werk

Publication date

De leidinggevende, de vertrouwenspersoon, de preventieadviseurs, de arbeidsgeneesheer, de sociaal assistent,…  verschillende actoren spelen een rol in het welzijn op het werk van federale  medewerkers.

Deze brochure richt zich tot alle federale personeelsleden die willen weten wie wat doet op vlak van welzijn op het werk.

Je vindt in deze brochure:

  • een beknopte voorstelling van de verschillende domeinen van welzijn op het werk (het psychosociale domein, het domein gezondheid, het domein veiligheid,…) en alle actoren die hierin een rol spelen
  • eenvoudige, niet-exhaustieve voorbeelden die de verschillende rollen illustreren
  • nuttige adressen en verwijzingen naar de wetgeving
  • een lexicon van de meeste gebruikte termen.

Download

Deel deze publicatie