Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Europese sancties tegen Rusland inzake overheidsopdrachten: richtlijnen voor aanbesteders

Publication date

Na de inval van Rusland in Oekraïne heeft de Europese Raad sancties genomen tegen Rusland. Deze sancties zijn geformaliseerd in Verordening (EU) nr. 833/2014 en sommige ervan hebben rechtstreeks betrekking op overheidsopdrachten.

Het Koninklijk besluit van 14 juli (PDF, 363.82 KB) betreffende de beperkende maatregelen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, wijst de bevoegde autoriteit aan en bepaalt de procedure voor verzoeken om afwijking.

Er werden richtlijnen opgesteld om aanbesteders te begeleiden bij deze afwijkingsprocedure.

Deel deze publicatie