Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet- en regelgeving

549 resultaten
Rss
 1. Omzendbrief nr. 736 van 18 mei 2024

  Omzendbrief nr. 736 van 18 mei 2024 - Leren om te groeien. - Groeistrategie en investeringsplan voor permanente opleiding voor contractuele en statutaire personeelsleden binnen het...
 2. Koninklijk besluit van 18 mei 2024

  Koninklijk besluit van 18 mei 2024 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het opleidingsrecht voor alle personeelsleden tewerkgesteld binnen het federaal administratief...
 3. Besluit van 19 april 2024

  Besluit van 19 april 2024 van de Directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning tot vaststelling van het model van het...
 4. Ministerieel besluit van 24 april 2024

  Ministerieel besluit van 24 april 2024 tot vaststelling van het model van aangifte van arbeidsongeval inzake arbeidsongevallen in de overheidssector Belgisch Staatsblad van 26...
 5. Omzendbrief nr. 732 van 15 april 2024

  Omzendbrief nr. 732 van 15 april 2024 - Aanbevelingen met betrekking tot de begeleiding van een personeelslid met medische, sociale of familiale problemen Belgisch Staatsblad van...
 6. Koninklijk besluit  van 9 april 2024

  Koninklijk besluit van 9 april 2024 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen in de overheidssector Belgische Staatsblad van 26 april 2024
 7. Omzendbrief nr. 737 van 25 maart 2024

  Omzendbrief nr. 737 van 25 maart 2024 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding. - Periode van 1 april 2024 t.e.m. 30 juni 2024 Belgisch Staatsblad van 27 maart 2024
 8. Wet van 13 maart 2024

  Wet van 13 maart 2024 tot motivering van ontslag en kennelijk onredelijk ontslag van contractuele werknemers in de overheidssector (1) Belgisch Staatsblad van 20 maart 2024
 9. Bericht van 25 januari 2024

  Bericht van 25 januari 2024 met betrekking tot de mededeling van statistische gegevens over de overheidsopdrachten onder de Europese drempels Belgisch Staatsblad van 5 februari...
 10. Wet van 22 december 2023

  Wet van 22 december 2023 tot wijziging van de regelgeving inzake overheidsopdrachten teneinde de toegang van KMO’s tot die opdrachten te bevorderen Belgisch Staatsblad van 8...
 11. Omzendbrief nr. 714 van 18 december 2023

  Omzendbrief nr. 714 van 18 december 2023 - Verwerking van persoonsgegevens. - Herinnering aan het juridische kader en aanbevelingen Belgisch Staatsblad van 30 januari 2024
 12. Ministerieel besluit van 13 december 2023

  Ministerieel besluit van 13 december 2023 tot wijziging van de Europese bekendmakingsdrempels in meerdere koninklijke besluiten tot uitvoering van de wet van 17 juni 2016 inzake...
 13. Koninklijk besluit van 17 december 2023

  Koninklijk besluit van 17 december 2023 tot aanpassing van twee drempels in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake...
 14. Omzendbrief nr. 733 van 15 december 2023

  Omzendbrief nr. 733 van 15 december 2023 - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding. - Periode van 1 januari 2024 t.e.m. 31 maart 2024 Belgisch Staatsblad van 20...