Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 1 juni 1964 (militaire prestaties)

Koninklijk besluit van 1 juni 1964 tot vaststelling van de administratieve toestand van sommige ambtenaren van de rijksbesturen, die in vredestijd militaire prestaties verrichten of diensten volbrengen ter uitvoering van de wet van 3 juni 1964 houdende het statuut van de gewetensbezwaarden.

Gecoördineerde versie (Justel)