Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 11 mei 2023

Koninklijk besluit van 11 mei 2023 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut

Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2023