Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 12 oktober 2023

Koninklijk besluit van 12 oktober 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2007 houdende de mobiliteit en terbeschikkingstelling van personeel van het federaal administratief openbaar ambt

Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2023