Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 23 oktober 1979

Koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de Schatkist bezoldigd ambt

Gecoördoneerde versie (PDF, 69.15 KB)