Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 26 maart 1965

Koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de Staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie

Gecoördineerde versie (PDF, 158.49 KB)