Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 4 juni 1999

Koninklijk besluit van 4 juni 1999 tot invoeging van een recht op loopbaanonderbreking voor de contractuele personeelsleden tewerkgesteld in de federale overheidsdiensten wegens ouderschapsverlof of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid

Gecoördineerde versie (Justel)