Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 7 november 2000

Koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst

Gecoördineerde versie (PDF, 162.77 KB)