Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrief nr. 685 van 1 september 2020

Omzendbrief nr. 685 van 1 september 2020 - Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt inzake de organisatie van het werk

Belgisch Staatsblad van 7 september 2020