Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Omzendbrief nr. 686 van 28 oktober 2020

Omzendbrief nr. 686 van 28 oktober 2020 - Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt inzake de organisatie van het werk en de opvang van de kinderen bij (tijdelijke) sluiting van scholen, kinderdagverblijven en centra voor opvang van kinderen met een handicap

Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2020