Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Wet van 17 juni 2016

Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016.

Inhoudstafel

Wijzigingen

Deze wet is gewijzigd door:

  • de wet van 31 juli 2017  houdende diverse financiële en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten, epubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11 augustus 2017.
  • de wet van 7 april 2019 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied en tot wijziging van de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie
  • de wet van 18 mei 2022 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten – BS 30 mei 2022.
  • de wet van 8 februari 2023 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, met betrekking tot bestuur – BS 16 februari 2023

Naar de reglementering

Wet 17 juni 2016 – gecoördineerde versie vanaf 8 februari 2023 (PDF, 1014.99 KB)

Wijziging – Wet 8 februari 2023 (PDF, 301.64 KB)

Wet 17 juni 2016 - gecoördineerde versie vanaf 18 mei 2022 

Wijziging - Wet 18 mei 2022

Wet 17 juni 2016 - gecoördineerde versie vanaf 7 april 2019

Wijziging - Wet 7 april 2019

Wet 17 juni 2016 - gecoördineerde versie vanaf 30 juni 2017

Wijziging - Wet 31 juli 2017

Wet 17 juni 2016 - versie B.S.