Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Service design

Hoe verbeter ik mijn dienstverlening? Dankzij cocreatie met dienstverlener en eindgebruiker, zorgt Service design voor een verbetering van alle contactmomenten met de dienstverlening, zowel online als offline.