Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Aansluiten aan de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (GIDPBW) – Empreva

De GIDPBW- Empreva biedt diensten aan federale organisaties op het gebied van welzijn, veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk en draagt bij tot de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Empreva, moeten de federale organisaties hierbij aangesloten zijn.

Doelgroepen
 • Overheidsdiensten
 • Federale organisaties
  • Onze dienstverlening

  • Empreva biedt elke aangesloten organisatie :

   • Het coördineren van initiatieven met betrekking tot welzijn op het werk
   • De opvolging van de gezondheid van de werknemers
   • Respect voor multidisciplinariteit dankzij onze expertise (preventieadviseurs, ergonomen, bedrijfsartsen, psychosociale aspecten, veiligheid, arbeidshygiëne)
   • De algemene taken van een interne preventiedienst voor organisaties uit de groepen C en D (laag risiconiveau en klein aantal werknemers) die geen preventieadviseur I of II hebben
   • Taken met betrekking tot de preventie van psychosociale risico's.
  • icon - missing puzzle person piece hand (streamline)

   Naast deze generieke taken organiseert Empreva voor aangesloten organisaties het volgende :

   • Een technisch comité voor preventieadviseurs gezondheid en veiligheid 
   • Een technisch comité voor psychosociale preventieadviseurs 
   • Toezicht op vertrouwenspersonen binnen organisaties 
   • Specifieke opleidingen voor HR-contactpersonen, bijvoorbeeld over het monitoren van de gezondheid van werknemers en het gebruik van het beheer software
   • Een coördinatieplatform met elk lid, minstens één keer per jaar.
  • icon - federal commitment - availability (custom)

   Medische consultaties vinden plaats in de centrale kantoren (Simon Bolivaarlaan 30 in Brussel), in medische centra van Medex of ter plaatse bij aangesloten organisaties, op voorwaarde dat de nodige apparatuur beschikbaar is.

   Het welzijn van de werknemer is de hoofdbekommernis van Empreva en wij garanderen een totale neutraliteit en onafhankelijkheid in de adviezen die wij geven.

    

  • Ziezo, dat doen we dus!

  • Empreva adviseert, helpt en ondersteunt federale organisaties bij het naleven van de wetgeving rond welzijn op het werk.

  • Lidmaatschap van Empreva vereist geen openbare aanbestedingsprocedure. De preventieadviseurs van Empreva zijn vertrouwd met het federale landschap en werken samen aan gemeenschappelijke thema’s.

    

  • Lidmaatschap van Empreva maakt een efficiënter beheer van de middelen mogelijk (tijdbesteding van de preventieadviseurs, aankoop van meetapparatuur, opleidingen, abonnementen, enz.).

    

  • De bijdragen zijn de reiskosten van de preventieadviseurs en de kosten van verplichte vaccinaties in het kader van de gezondheidstoezicht inbegrepen. Er worden multifunctionele tools ter beschikking gesteld (bv. voor het uitvoeren van risicoanalyses).

   • We zijn er voor jou.

   • Heb je interesse in deze Lidmaatschap van Empreva? Of wil je er meer over weten?

    Contacteer ons

  1. Voorwaarden

   Informatie over de aansluitingsprocedure:

   • De lidmaatschapsaanvraag valideren in overleg met de werknemersvertegenwoordigers (op het relevante niveau van sociaal overleg) 
   • Stuur een lidmaatschapsaanvraag via de knop "contacteer ons" hierboven
   • Vul het formulier in met de relevante informatie over de organisatie
   • De aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan het beheerscomité van het GIDPBW
   • Als de aanvraag wordt aanvaard, wordt er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

   Bijdrage
   Deze aansluiting is gebaseerd op een jaarlijkse bijdrage per werknemer in dienst van de organisatie (dit wordt opgevat als een fysieke eenheid en niet als een voltijds equivalent).
   De aansluiting kan al dan niet missies met betrekking tot psychosociale risico's omvatten.