Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

BeSt Address Services

De BeSt services bieden de mogelijkheid om adresinformatie (gemeenten, post-info, straten en  adressen) te downloaden of te raadplegen via webservices

Doelgroepen
 • Andere overheden
 • Overheidsdiensten
 • Ondernemingen
  • Onze dienstverlening

  • icoon 'online zoeken'

   Je kan volgende informatie raadplegen:

   • Gemeentes
   • Deelgemeentes (enkel Wallonië)
   • Straten
   • Adressen
   • Post informatie

   Hoe raadplegen

   Indien je zelf een adresdatabank wil opbouwen, kan je gebruik maken van de full download service en de mutatie-services

   Indien je adres per adres wil opzoeken, kan je de webservices gebruiken.

  • icoon 'toepassing (instellingen)'

   Werking van de BeSt applicatie

   BeSt consolideert de adresgegevens afkomstig van de 3 regionale authenthieke bronnen – Brussel, Vlaanderen en Wallonië – tot één interfederale set van adres gegevens.

   De gegevens worden ook geharmoniseerd om de verschillen tussen de regio’s weg te werken en worden verder verrijkt met historische adresinformatie.

   Schematische voorstelling van de werking van de BeSt applicatie

    

    

  • Ziezo, dat doen we dus!

  • Via de Federale Dienstenintegrator streven we naar een verhoging van de efficiëntie van overheidsorganisaties en bedrijven door het ter beschikking stellen van algemeen bruikbare informatie uit de authentieke gegevensbronnen waarover de overheid beschikt.

 • Voorwaarden

  De diensten van de FOD BOSA staan ter beschikking van alle overheidsdiensten en -instellingen. Ook andere organisaties kunnen beroep doen op deze diensten, voor zover deze organisaties een wettelijke taak van algemeen belang vervullen, en uitsluitend in functie van die wettelijke taak van algemeen belang.

  Als Federale Dienstenintegrator biedt de FOD BOSA zijn diensten ter beschikking aan alle federale overheidsdiensten (behalve de Sociale Zekerheid)

  De aansluitprocedure bestaat uit volgende drie stappen. Ze kunnen minstens deels in parallel lopen:

  • Onderschrijven van de FSB-gebruiksvoorwaarden door het ondertekenen van de federale dienstenintegrator-gebruikersovereenkomst;
  • Aanleveren van de wettelijke basis voor het gebruik van de gegevens (zie service catalogue voor de wettelijke vereisten per service);
  • Het opzetten van de connectie op technisch vlak:
   • Aanvragen en installeren van de nodige certificaten of security tokens;
   • Aanleveren van de te whitelisten IP-adressen;
   • Implementeren van de webservice in de toepassing van de gebruiker:
   • Testen van de connectie, security en audit logging.

  Ik wil BeSt Address Services gebruiken!