Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Combopath: raamovereenkomst aanwerving functioneel analisten op basis van potentieel

Het traject Combopath van de FOD BOSA ondersteunt je bij de invulling van knelpuntberoepen. In het kader van dit traject selecteren we profielen op basis van hun potentieel en interesse en niet op basis van een specifiek diploma of ervaring. De geselecteerde kandidaten doorlopen een werkplekleertraject om hen klaar te stomen voor de functie. 

Doelgroepen
 • Federale organisaties
 • Hr-diensten
  • Onze dienstverlening

   Om onze diensten optimaal te laten functioneren, is er een stijgende vraag naar IT-profielen. De zoektocht naar deze profielen wordt echter steeds moeilijker. De BOSA lanceert daarom het werkplekleertraject ‘Combopath’. Dit traject kadert in het federale actieplan rond knelpuntfuncties en geniet de steun van de minister van Ambtenarenzaken.

  • icoon 'opgelet, nuttige informatie'

   Om deze doelstelling kracht bij te zetten, staat een nieuw Koninklijk Besluit (KB van 21.01.2024) betreffende de scholingsclausule, de heroriëntering om beroepsredenen en het leerwerktraject federale organisaties (Wet van 22 juli 1993) toe om statutaire ambtenaren van B aan te stellen en externe kandidaten aan te werven voor de functie van functioneel analist (NI B1).

   Dit werkplekleertraject biedt 40 kandidaten (20 FR en 20 NL) de kans om een opleiding tot functioneel analist te volgen en deze functie uit te oefenen binnen het Federaal Openbaar Ambt zoals gedefinieerd in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993.

   Alle statutaire ambtenaren (niveau B) kunnen deelnemen, alsook externe kandidaten met minstens een diploma hoger secundair onderwijs.

    

  • icoon 'selectie'
   Selectie op basis van potentieel en interesse

   De BOSA selecteert de kandidaten op basis van hun potentieel en interesse in de functie, in plaats van via een specifiek diploma of beroepservaring.

   Werkenvoor.be screent de kandidaten op basis van motivatie, potentieel en leervermogen (cv en motivatiebrief: motivatie en profiel).

   Twee testfasen zijn gepland.

   Tijdens deze tests worden de gedragsgerichte competenties die belangrijk zijn voor de functie, de motivatie, het leervermogen en de affiniteit voor de functie beoordeeld.

    

  • icoon 'kennis is macht'
   Jobgericht leertraject 

   Na de selectie starten de geselecteerde kandidaten met een leertraject dat bestaat uit een opleiding van één maand, gevolgd door een ervaringstraject van elf maanden. Zowel core als verbredende competenties komen aan bod. Tijdens het ervaringstraject komen de deelnemers terecht in hun toekomstig team waar ze met de hulp van een mentor van de dienst hun leertraject verderzetten met ‘learning on the job’. 

  • icoon 'invulformulier'
   Competentiegarantie

   Om te verzekeren dat deelnemers het leertraject succesvol afronden en aan de slag kunnen in hun nieuwe functie, worden zij op verschillende momenten geëvalueerd:

   • strenge screening
   • continue evaluatie tijdens de opleiding
   • evaluatie tijdens het ervaringstraject (planningsgesprek, 3 functioneringsgesprekken)
   • eindwerk.

   Doorheen de opleiding en het ervaringstraject worden de deelnemers begeleid en ondersteund door hun opleider-coach, collega-deelnemers en mentor, zodat ze op elk moment van het proces bijgestuurd kunnen worden.

    

  • icoon 'vertrouwen in gemaakte afspraken'
   Tewerkstelling 

   Als deelnemers het hele opleidingsprogramma afronden en slagen voor hun eindwerk en het eindgesprek, worden ze benoemd tot functioneel analist.

  • Ziezo, dat doen we dus!

  • Met het traject ‘Combopath’ kan je knelpuntfuncties invullen door mensen met potentieel om te scholen. 

   De FOD BOSA is verantwoordelijk voor het organiseren en betalen van de selectie van kandidaten.

   Federale organisaties dragen de kosten voor de opleiding van de geselecteerde kandidaten door een bestelling te plaatsen in het kader van een raamovereenkomst. 
   De federale organisaties garanderen ook de aanstelling van de kandidaten die hun werkplekleertraject met succes hebben beëindigd in hun nieuwe functie.

    

  1. Voorwaarden

   Als je organisatie graag wil deelnemen aan de raamovereenkomst, vragen we dat:

   • je organisatie vermeld is in de wet van 22 juli 1993
   • er binnen je organisatie plaats is voor een of meerdere functioneel analisten
   • je organisatie een SPOC aanstelt voor het traject
   • je geselecteerde kandidaten dienstvrijstelling krijgen om de opleiding te volgen
   • voor elk van de kandidaten een mentor aangesteld wordt binnen de betreffende IT-diensten.