Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Rekrutering en selectie voor jouw organisatie

Wat kan het DG R&O doen en wat kan je zelf doen?  

Als federale of regionale overheidsdienst kan je een beroep doen op de FOD Beleid en Ondersteuning bij de rekrutering en selectie van nieuwe medewerkers. Je kan kiezen voor drie scenario’s:

 • Geen certificering
 • Certificeringsniveau Individuele certificering
 • Certificeringsniveau Klantcertificering
Doelgroepen
Federale organisaties

Inhoudstafel

 • De certificeringsniveaus in detail: verantwoordelijkheden en taken per certificeringsniveau

  Elk niveau komt overeen met een pakket taken en verantwoordelijkheden. In dit overzicht vind je welke taken van het selectieproces de organisaties zelf opnemen per niveau.

 • Geen certificering

  Je organisatie vraagt aan DG R&O om nieuwe medewerkers te rekruteren. Wij nemen je aanvraag op en zoeken de geschikte medewerker. Het DG R&O doet voor jou het hele selectie-en rekruteringsproces. Dit is meestal de beste keuze voor kleinere organisaties. Je organisatie heeft dan geen certificeringsniveau.

 • Individuele certificering

  Je organisatie neemt alle taken op waarvoor er gecertificeerde medewerkers zijn. Dit kan gaan om administratieve taken, interviews voorzitten of selecties opnemen. Je laat bij het DG R&O medewerkers van jouw organisatie de PRO Academy certificeringstrajecten volgen. 

  Voor wie?

  Van zodra er minstens 1 medewerker voor het certificeringstraject AZ consultant is geslaagd, krijgt je organisatie certificeringsniveau ‘Individuele certificering’.

  Je organisatie moet dan ook een PRO Partner doorgeven, die onze centrale contactpersoon zal zijn bij jouw organisatie over alles rond rekrutering, selectie en certificering.

 • Klantcertificering

  Je organisatie heeft een team van minstens 4 gecertificeerde medewerkers en kan (onder specifieke voorwaarden) ook nieuwe medewerkers zelf begeleiden en ondersteunen om selecties te doen. Het voordeel: je nieuwe medewerkers zijn onmiddellijk inzetbaar om met begeleiding van hun mentor eigen selecties te organiseren. Klantcertificering is vooral interessant voor grotere organisaties die jaarlijks heel wat nieuwe medewerkers rekruteren. Je organisatie krijgt dan certificeringsniveau ‘Klantcertificering’

  Taken voor jouw organisatie:

  Testen

  Specifieke selectietesten ontwikkelen en valideren (casus en MKV) 

  Klachten

  Ontwerp van antwoord en finale antwoord op klacht formuleren

  Archivering

  Aanlevering documenten voor archivering

  Mentoring

  Mentorbegeleiding van nieuwe collega’s (die nog niet bezig zijn met een certificeringstraject)

  Taken voor DG R&O:

  PRO Portal

  Toewijzing selectiedossiers

  PC Planning

  Reservatie testzalen voor pc proeven (als de organisatie geen eigen testzalen heeft) en toezicht bij de proeven.

  Assessments

  Gesprekken met assessment-oefening voorzitten, tenzij je organisatie een gecertificeerde “Assessmenttechnieken” heeft

  Tools

  Beheer platformen, applicaties en website

  Redelijke aanpassingen

  Beslissing + administratief beheer

  Ondertekening documenten

  Eind PV, selectiecommissies en tussentijdse PV’s ondertekenen

  Klachten

  Alle klachten afhandelen over PC testen en standaardtesten

  Bij andere klachten: we ontvangen een ontwerp van antwoord van je organisatie en zorgen dan voor het finale antwoord op klachten

  Opleidingen en certificatieproeven

  Organisatie van alle opleidingen uit de certificeringstrajecten, en de proeven die bij de trajecten horen

  Q-checks

  Kwaliteitscontrole van de selectiedossiers

   

  De voordelen

  Je kan een nieuwe medewerker direct inschakelen om mee te draaien in rekruterings- en selectieprocedures. Je zorgt zelf voor zijn on the job training en begeleiding door een mentor in je organisatie. Zodra het eerstvolgende PRO Academy certificeringstraject start, leiden wij je medewerker dan verder op. Het grote voordeel is dus dat je niet hoeft te wachten op de opleidingen, je medewerker is direct inzetbaar.

  Bovendien krijgt je medewerker voorrang tot de certificeringstrajecten, hij is zeker van een plaats in het volgende traject.

   

  Voor wie?

  Voor elke organisatie waarbij al minstens 4 PRO Academy gecertificeerden in dienst zijn, en waarvan de gecertificeerden voldoende scoren op de kwaliteitscontroles van de BOSA.

  Meer specifiek moet je organisatie beschikken over minstens:

  • 1 gecertificeerd Consultant A tot Z per taalrol
  • 1 gecertificeerd consultant selectietests per taalrol 
  • 1 PRO Partner: dit is de contactpersoon binnen jouw organisatie voor de FOD BOSA voor alles wat rekrutering en selectie betreft. Hiervoor bestaat er geen certificaat, het volstaat dat je de naam opgeeft van de persoon die binnen jouw organisatie deze rol opneemt. De PRO Partner kan wel een opleiding volgen, waarin hij meer informatie krijgt over zijn rol, de tools, enz. Lees meer over de rol van de PRO Partner.

  Bovendien moet je organisatie 80 procent of meer scoren op de kwaliteitschecks (‘Q-checks’) die het DG R&O op de afgesloten selecties doet. Voor het berekenen van het percentage wordt de gemiddelde score op de Q-checks van alle A tot Z gecertificeerden binnen jouw organisatie genomen (NL en FR samen).  

  Elk jaar gaan we na of je organisatie aan de voorwaarden blijft voldoen. Deze voorwaarden kunnen op ieder moment bijgestuurd worden door het DG R&O zodat we zeker zijn dat jouw organisatie kan zorgen voor een kwalitatieve opleidings-, rekrutering- en selectieprocedure.

 • Contact

  Voldoe je aan de hierboven vermelde voorwaarden en wil je een certificeringsniveau aanvragen? Stuur een mail naar ClientCertification@bosa.fgov.be.