Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Train the trainer voor jouw organisatie

Wil je organisatie de vaardigheden van de interne trainers professionaliseren? De FOD BOSA organiseert samen met jou een voorafgaande analyse van je behoeften om de doelstellingen, praktische aanpak en evaluatie van de opleiding te bepalen. Vervolgens komt een opleider coach de door jou gekozen opleiding observeren en feedback geven aan je opleiders. 

Doelgroepen
 • Opleiders
 • Opleidingsverantwoordelijken
  • Onze dienstverlening

   Opdat onze ambtenaren deze producten of diensten op correcte, professionele manier kunnen aanbieden blijft de nodige omkadering en opleiding een noodzaak. Het is daarom van belang de nodige ontwikkelmogelijkheden te voorzien voor interne opleiders om hun rol up to date te houden of nog extra te professionaliseren. 

   Met het aanbod dat wij voorzien voor de interne opleiders van jouw organisatie beogen wij het volgende : 

   • De federale organisaties te motiveren om interne opleiders op regelmatige basis in te zetten waar er noden zijn
   • Het competentieniveau van de interne opleiders te verhogen
   • Visibiliteit te geven aan goede praktijken rond opleiding geven.

   We bieden voor deze opleiding volgende diensten aan:

  • 1) Situatieanalyse 

   In eerste instantie zal de opleider je behoeften analyseren en inventariseren:  

   • Er wordt een intakegesprek met jouw organisatie gepland om de coachingaanpak af te stemmen. 
   • De doelstellingen en evaluatie van de opleiding worden besproken. 
  • 2) Opleiding en observatie 

   De opleiding wordt gegeven door jouw interne trainer(s) voor een live publiek. De opleider-coach en collega-opleiders geven feedback op de geobserveerde training: 

   • de uitvoering van het opleidingsplan 
   • de gebruikte lesmethoden en hulpmiddelen 
   • de groepsdynamiek 
  • 3) Evaluatie van de opleiding op maat 

   Na afloop van de opleiding, wordt deze door de deelnemer(s) geëvalueerd (publiek van de opleiding). Daarnaast zorgt de projectleider van de BOSA voor een afstemmingsvergadering over de resultaten en verbeterpistes. 

    

  • Duur

   -    Verschillende opties overeen te komen. 

   -    Maximaal 2 dagen in totaal (observatie + feedback). 

    

  • Ziezo, dat doen we dus!

  • De opleidingen die door je interne opleider(s) worden gegeven zijn meer effectief, en de opleiders kunnen de door hen aangeleerde compenties in praktijk brengen

  • We zijn er voor jou

  • De opleidingsverantwoordelijke stuurt een aanvraag via volgende link

   Contacteer ons

 • Voorwaarden

  Voor de BOSA klantorganisaties of wie een samenwerkingsovereenkomst heeft met de FOD BOSA.

  De klantorganisatie bepaalt wie als interne trainer deel kan nemen aan deze opleiding en ze voorziet ook een backup voor het geval onder uitzonderlijke omstandigheden de interne opleider niet kan deelnemen. 

  De interne opleider moet de "Online Train de trainer" modules voorafgaand aan deze opleiding doorlopen en de opleiding die zal gegeven worden ook van tevoren voorbereiden.  

  Locatie: op de locatie van je organisatie. 
   

 • Voordelen

  Collega interne opleiders leren van elkaar door observatie, reflectie en al doende